Mon site SPIP http://www.geneanet.org/premiers-pas/ nl SPIP - www.spip.net Lijst van de belangrijkste programma's : http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten/lijst-van-de-belangrijkste-programma-s http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten/lijst-van-de-belangrijkste-programma-s 2012-10-23T09:38:31Z text/html nl Laurent Monpouet Sinds het begin van de jaren 90 evolueerde de genealogie. Meer en meer programma's werden ontwikkeld en de verspreiding hiervan vergemakkelijkt het werk van de genealogen. Het gebruik van een programma geeft de mogelijkheid een stamboom af te drukken, parentelen op te zoeken, individuen op te zoeken, of te sorteren, zonder nog te spreken over het gemak en een duidelijk overzicht. Een softwareprogramma is onmisbaar geworden voor iedere genealoog. Betalend of niet, eenvoudig of ingewikkeld. <a href="http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten/lijst-van-de-belangrijkste-programma-s" class='spip_in pts_suite'> (...)</a> - <a href="http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten" rel="directory">Met zijn genealogie starten</a> Hoe de geschiedenis van zijn voorouders vertellen ? http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten/09-hoe-de-geschiedenis-van-zijn-voorouders-vertellen http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten/09-hoe-de-geschiedenis-van-zijn-voorouders-vertellen 2011-03-18T08:19:20Z text/html nl GeneaNet Niets is zo boeiend dan genealogische opzoekingen uitvoeren. In de loop der jaren zal u dan ook een hoop informatie vegaren over uw voorouders en hun leven. Hoe deze informatie verder doorgeven ? De oplossing is zonder twijfel : schriftelijk. Niets is zo verrijkend dan uw gegevens te verzamelen, te structureren en daarna te publiceren. Twee belangrijke vragen nochtans: op welke manier en wat vertellen ? <br />Welke manier <br />Op papier : Het op papier afdrukken blijt nog steeds de beste methode. <a href="http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten/09-hoe-de-geschiedenis-van-zijn-voorouders-vertellen" class='spip_in pts_suite'> (...)</a> - <a href="http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten" rel="directory">Met zijn genealogie starten</a> Ondervraag uw familie. http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten/ondervraag-uw-familie http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten/ondervraag-uw-familie 2010-12-17T12:23:39Z text/html nl Laurent Monpouet Genealogie is voornamelijk gebaseerd op de studie van documenten. Een uitzondering nochtans is de mondelinge traditie: alvorens archieven te raadplegen is het aangeraden een maximum aan informatie te vragen bij uw familie. <br />1 – Ondervraag uw familie <br />Onze voorouders wisten zelden wie hun voorouders waren. De gemiddelde leeftijd was lager dan vandaag, er was nog geen vergrijzing. Alvorens genealogische opzoekingen te beginnen moeten we de kans aangrijpen om met onze “oude” familieleden te <a href="http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten/ondervraag-uw-familie" class='spip_in pts_suite'> (...)</a> - <a href="http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten" rel="directory">Met zijn genealogie starten</a> Hoe zijn genealogie beginnen ? http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten/hoe-zijn-genealogie-beginnen http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten/hoe-zijn-genealogie-beginnen 2010-12-17T12:23:37Z text/html nl Laurent Monpouet Het besluit is gevallen. U gaat met uw genealogie beginnen. Begin bij het begin : eerst en vooral moet je een overzicht hebben van uw familie. Verzamel hiervoor zo veel mogelijk familiale documenten, informeer u bij uw familie en ga ook na indien andere genealogen eventueel soms onderzoek hebben verricht. <br />1 – Oudere mensen ondervragen en verre familieleden contacteren. <br /> Deze eerste stap is zeer belangrijk en waardevol. Neem tijd uw ouders en grootouders uit te horen… De richtlijnen die <a href="http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten/hoe-zijn-genealogie-beginnen" class='spip_in pts_suite'> (...)</a> - <a href="http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten" rel="directory">Met zijn genealogie starten</a> Welk soort van genealogische opzoeking kiezen? http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten/welk-soort-van-genealogische-opzoeking-kiezen http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten/welk-soort-van-genealogische-opzoeking-kiezen 2010-12-17T12:23:36Z text/html nl Laurent Monpouet Voor de meeste onder ons betekent genealogie het onderzoek naar de voorouders. Het gaat wel om een term dat verschillende soorten onderzoeken omvat. <br />De genealogie naar voorouders toe : het gaat hier meer bepaald naar het onderzoek naar de voorouders van een welbepaalde persoon, gewoonlijk zichzelf of één van de kinderen. <br />Het is de meest voorkomende soort, waar wij bijna allemaal mee beginnen. <br />De genealogie naar nakomelingen toe : vertrekkend van een koppel voorouders wordt hier gezocht <a href="http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten/welk-soort-van-genealogische-opzoeking-kiezen" class='spip_in pts_suite'> (...)</a> - <a href="http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten" rel="directory">Met zijn genealogie starten</a> Wat is genealogie ? http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten/wat-is-genealogie http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten/wat-is-genealogie 2010-12-17T12:23:27Z text/html nl Laurent Monpouet Genealogie heeft tot doel de geschiedenis van een groep mensen terug te vinden, meestal van de eigen familie, en dit aan de hand van de studie van documenten. Vroeger voorbehouden aan de adel is de genealogie nu bereikbaar voor iedereen en is in vele landen een onmiskenbaar tijdverdrijf geworden. <br />1 – De genealogie <br />Verschillende motivaties… Iedereen heeft persoonlijke redenen om hieraan te beginnen: een verspreide familie, een familielid te vroeg overleden, een familiaal geheim, een familie <a href="http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten/wat-is-genealogie" class='spip_in pts_suite'> (...)</a> - <a href="http://nl.geneanet.org/eerste-stappen/met-zijn-genealogie-starten" rel="directory">Met zijn genealogie starten</a>