Geneanet > Meer > Blog

Familieboek Van de Sandt

Gepost door admin op 8 jun. 2012

Zeven eeuwen Van de Sandt –  Kroniek van 20 generaties

Onlangs is het boek Zeven eeuwen Van de Sandt verschenen. In dit boek hebben Max en Casper van  de  Sandt de resultaten  van  vele  jaren familieonderzoek op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier samen-gebracht. Het  boek  bevat niet alleen de feitelijke genealogische gegevens van de verschillende  generaties, maar  heeft  vooral een  verhalend  karakter. In  een prettig leesbare stijl worden de lotgevallen van de familie, zoals die  zich door de eeuwen heen hebben voorgedaan, beschreven. Aan een aantal markante figuren in de familiegeschiedenis wordt bijzondere aandacht besteed.

Het  boek opent met een beschrijving van de herkomst van de familie in de omgeving van het Duitse stadje Rees aan de Niederrhein. Daar bevond zich omstreeks 1350 een hoeve genaamd Hof up den Sande, met als erfpachter Konrad vamme Sande, de oudste voorvader van het geslacht die wij kennen. Na hem hebben nog zes generaties van de familie op deze hoeve gewoond en gewerkt.Landbouw en veeteelt op eigen grondbezit zijn vele eeuwen lang het hoofd-bestaansmiddel van de familie geweest, vaak met belangrijke functies in het plaatselijk en regionaal bestuur als nevenactiviteit. Heel geleidelijk hebben steeds meer leden van de familie de weg gevonden naar beroepen in het open-baar bestuur, de handel, de dienstverlening en naar academische en aanverwante beroepen.

Lange tijd heeft het woongebied van de familie zich niet verder uitgestrekt dan het Duitse Rijnland en het aangrenzende deel van Nederland. Pas vanaf de 19e eeuw begon zij zich over grotere afstanden te verspreiden, naar verdere gebieden in Duitsland en Nederland, maar ook naar andere landen in en buiten Europa.

Het boek is een uitgave van de Stichting Van de Sandt (ISBN 978-90-806790-0-9). Het telt, in hardcover, 336 pagina’s en bevat een groot aantal foto’s en andere afbeeldingen. De prijs bedraagt € 40,- ( € 8,50 binnenlandse verzendkosten). Men kan het boek bestellen bij de Stichting Van de Sandt, Cassandraplein 30, 5631 BB Eindhoven, of per e-mail info@vandesandt.org, onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag naar bankrekening 181167 (IBAN: NL62INGB0000181167; BIC: INGBNL2A)  van de Stichting Van de Sandt.

Zie ook de website van de Stichting Van de Sandt: www.vandesandt.org

Max van de Sandt

Log in om een commentaar te posten Aanmelden / Registreren