Geneanet > Infobronnen > Blog

Archieven verwijderen historische foto’s in paniek na rechtszaak om auteursrecht

Gepost door Jean-Yves op 3 mei 2018
 

Een oud trammetje, voorbijgangers in pandjesjas, kruiwagens langs de gracht – wie benieuwd is hoe zijn straat er vroeger uitzag, kan terecht op de websites van stads- en streekarchieven. Ze hebben een schat aan historisch beeldmateriaal. Althans, tot voor kort. In een vlaag van paniek hebben tientallen archiefinstellingen de afgelopen weken honderdduizenden foto’s van internet gehaald.

Aanleiding is een rechtszaak die het archief Erfgoed Leiden en Omstreken begin april heeft verloren van een Rotterdamse uitgever. Het archief had 25 prentbriefkaarten uit de jaren veertig en vijftig online geplaatst, waarvan de maker niet te achterhalen viel.

Source

29 commentaren

Indien er op werken zoals foto’s auteursrechten rusten moet dit kenbaar zijn voor derden. Het is juist het gebrek aan kenbaarheid voor derden die tot problemen kan leiden. Het wordt hoog tijd dat in Europees verband er een AUTEURSREGISTER en een EXPLOITATIERECHTENREGISTER wordt ingevoerd onderverdeeld naar het soort werk. Derden moeten op eenvoudige wijze kunnen nagaan of er een auteur is en wie de exploitatierechten heeft. De werken moeten in het register worden omschreven of met beeld worden getoond. Voordeel: er hoeven geen zoekprocedures meer te worden gestart om na te gaan wie rechthebbende is. Simpel en eenvoudig. Het niet laten registreren van het auteurs- en het exploitatierecht moet als consequentie hebben dat er geen financiële claims jegens derden kunnen worden gehonoreerd op grond van het kenbaarheidsvereiste. Indien derden kunnen aantonen dat ze het voornoemd register hebben geraadpleegd en er geen registratie van het auteursrecht of het exploitatierecht vooraf is geregistreerd vervalt elke juridsche financiële claim. Advocaten kunnen dan ook geen dure procedures meer voeren voor het innen van hoge juridische kosten. Ingeval van onderhavige zaak is het van de gekke dat de proceskosten torenhoog KUNNEN zijn. Voorts moet een auteursrecht juridisch beperkt worden tot de levende persoon en niet overdraagbaar kunnen zijn. Bij de dood moet het auteursrecht dus verdwijnen. Alleen exploitatie overeenkomsten om geld te verdienen kunnen blijven voortbestaan,aangezien er overeenkomsten zijn gesloten voor de exploitatie. Deze moeten voor derden kenbaar zijn, althans het recht op het exploitatie van een reeds overleden auteur van een werk. Tevens moet er op Europees niveau, ingeval van het overtreden van een exclusief exploitatiereht die gereistreerd en dus vooraf kenbaar is, een limiet worden gesteld ten aanzien van de duur en de hoogte van geldelijke vergoedingen ten aanzien van derden die het explotatierecht bezitten. Mbt de tijdslimiet zou er een termijn van 10 jaar moeten gelden vanaf registratiedatum, waarbinnen de exploitatiegerechtigde zijn rechten kan uitoefenen. Na verloop van 10 jaar non usus vervalt automatisch het exploitatierecht. Tevens moet de rechter naar redelijkheid en billijkheid kijken wat een redelijke vergoeding is bij het overtreden van het auteurs- en exploitatierecht. Daarbij zou de rechter ook moeten kijken naar wat men in het algemeen als vergoeding vraagt voor soortgelijke gevallen. Er moet dus niet alleen gekeken worden naar de inhoud van de exploitatie overeenkomst. De exploitatierechten voor foto’s die al vele jaren niet worden geëxploiteerd, moeten kunnen verjaren en niet eeuwig kunnen duren. Wie rechten heeft en ze niet gebruikt moet op grond van tijdsverloop dit recht verliezen. Een auteur heeft immers ook niet het eeuwige leven.


Als het om foto’s of geplaatste artikelen gaat, is het logisch, dat de rechten worden beschermd. Maar bij de Zeeuwse Krantenbak hebben dergelijke rechtszaken ertoe geleid, dat het handige schaartje is verdwenen om overlijdensadvertenties te selecteren en vervolgens uitsluitend deze advertenties te downloaden. Daarvoor moet men nu een andere methode vanaf internet gebruiken met een veel slechter resultaat. Op dergelijke advertenties kan geen auteursrecht rusten en uiteindelijk is dat meestal familie.


Het vervolg bekijken

Log in om een commentaar te posten Aanmelden / Registreren