Geneanet > Infobronnen > Blog

Geneanet gaat samen met Ancestry, s’werelds grootste genealogische onderneming

Gepost door Jean-Yves op 2 sep. 2021

Ancestry, s’werelds grootste genealogische onderneming, maakte vandaag bekend dat er een overeenkomst is bereikt over de overname van Geneanet. Deze bekendmaking betekent een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Geneanet. Deze blog heeft als doel om een en ander uit te leggen rondom dit belangrijke nieuws.

Wat is Ancestry ?

Ancestry is een in Amerika gevestigde onderneming die online diensten aanbiedt gelijk aan die van Geneanet : publicatie van uw stamboom, zoeken in vele collecties, en het aanbieden van een genealogische DNA-dienst.

Ancestry publiceert meer dan 120 miljoen stambomen die ruim16 miljard personen bevatten. Ancestry heeft ook s’werelds grootste genealogische DNA-database met meer dan 20 miljoen profielen.

Ancestry is ook bekend vanwege de grote rijkdom aan collecties die zij aanbiedt. Deze bestaan uit meer dan 30 miljard akten uit 80 landen, en worden continu uitgebreid via een groot investeringsprogramma.

Ancestry heeft meer dan 1400 werknemers in Lehi, Utah, San Francisco, Dublin, Londen, Munchen, Berlijn, Toronto en Sydney.

Ancestry houdt zorgvuldig rekening met de wetten in de landen waarbinnen zij actief is.

Het mag vermeld worden dat de websites van Ancestry en Geneanet in het zelfde jaar werden gelanceerd, namelijk in 1996 !

Waarom gaat Geneanet samen met Ancestry ?

In de afgelopen maanden hebben wij u op de hoogte gehouden van onze plannen om te fuseren met Filae. Zoals wij vertelden in een eerdere blog, bleek deze fusie niet mogelijk, en Filae werd overgenomen door MyHeritage.

De combinatie van Filae’s databases en kennis samen met MyHeritage’s personele, technische en financiële bronnen, maken het een zeer grote concurrent voor Geneanet.

Hierdoor riskeert Geneanet een groot deel van haar gebruikers te verliezen, en daardoor niet meer in staat te zijn om te kunnen blijven investeren in haar diensten en nieuwe opties.

Om deze toenemende concurrentie het hoofd te kunnen bieden, waren verschillende strategiën beschikbaar.

Wij hadden fondsen kunnen zoeken om zwaar te investeren in het aankopen van data en in reclamecampagnes. Maar het feit blijft bestaan dat data-aankopen, zoals Filae deed, jaren in beslag neemt. Een ander risico bij het proberen om MyHeritage en Filae na te apen, zou kunnen zijn dat Geneanet haar ziel en haar originele model zou kunnen verliezen.

Wij preferen daarom om te kunnen vertrouwen op een sterke partner, en Ancestry is daarvoor de beste partner voor onze toekomstige ontwikkelingen. Het biedt ons de mogelijkheid om sterker te worden door haar inhoud en bronnen, terwijl wij onze unieke model kunnen behouden.

Wij hebben 20 jaar lang samengewerkt en informatie uitgewisseld met de diverse genealogische spelers in de wereld. Wij hebben altijd de uitwisselingen met de teams van Ancestry gewaardeerd, die duidelijk begrepen wat Geneanet sterk maakte : haar originele model en haar gemeenschap van genealogen. Ancestry wil, en is toegewijd om onze uniekheid te behouden. Zij zijn zich er goed van bewust dat een gemeenschap breekbaar is en dat lidmaatschap is gebaseerd op vertrouwen.

Wat verandert er niet ?

Geneanet blijft Geneanet met alles waaraan u gewend bent.

Geneanet blijft een afzonderlijke website binnen Ancestry.

Concreet betekent dit dat u alle diensten van de ‘geneanet.org’-site kunt blijven gebruiken, welke zullen blijven ondersteund en ontwikkeld door het zelfde in Parijs gevestigde Geneanetteam.

Uw stambomen blijven uw eigendom en blijven gepubliceerd worden door Geneanet. Het Geneanetteam blijft uw contactpunt.

Ons model verandert niet. Het zal gebaseerd blijven op een ‘informatie delend, gezamenlijk en freemium’-model. Het principe is nog steeds hetzelfde : alles wat gedeeld wordt door onze gebruikers, is gratis toegankelijk. Wij blijven onze gratis en Premiumdiensten leveren en ontwikkelen, gefinancierd door ons Premiumaanbod.

Wat verandert er ?

Geneanetgebruikers zullen profiteren van toegang tot vele aanvullende databases, als onderdeel van hun Premiumlidmaatschap. Zo hebben wij bijvoorbeeld de totale burgerlijke registers van Parijs, die werden geïndexeerd door Ancestry, toegevoegd, welke meer dan 11 miljoen akten bevat. Andere collecties komen binnenkort beschikbaar.

Zoals uw openbaare personen worden geïndexeerd binnen de zoekfuncties van Geneanet, zullen zij ook worden geïndexeerd door de zoekfuncties van Ancestry met een link naar de databases van Geneanet om de stambomen in te kunnen zien.

De gebruikersvoorwaarden blijven die van de Geneanet website. Zij zullen echter worden aangepast om de veiligheid van uw data te versterken binnen de nieuwe situatie. Wij zullen binnen enige tijd deze aanpassingen verder uiteenzetten.

Concluderend

Dit is een belangrijke stap voor Geneanet. Dit besluit lijkt ons de beste manier om de voortgang te verzekeren van wat wij allen in de afgelopen bijna 25 jaar hebben opgebouwd binnen Geneanet.

Deze fusie staat ons toe om te focussen op dat wat we goed kunnen en op dat wat u zo waardeert van Geneanet. Ons doel doel blijft het dienen van onze gebruikers, of het nu gaat om gratis of Premiumgebruikers, door de geest van onderlinge hulp en delen, hetgeen onze gemeenschap karakteriseerd en haar kracht is, verder uit werken.


Aanvulling

Onze aankondiging zal zeker vele reacties en vragen opleveren. Hier enige vragen die wel gesteld zullen gaan worden :

Zal de prijs van Geneanet Premium veranderen ? Zal een Ancestry-abonnement ook Geneanet bevatten?

Zoals bovenstaand vermeld, zal Geneanet doorgaan als voorheen. Wat zal veranderen is de beschikbaarheid zonder bijkomende kosten van belangrijke Franse databases van Ancestry, beginnend met de Parijse geboorte/huwelijks/overlijdens akten (11 miljoen akten). Wij hopen in de toekomst ook andere, niet Franse, databases toe te kunnen voegen. De procedure voor inzage is nu nog wat complex, maar er wordt aan gewerkt om dat in de toekomst eenvoudiger te maken.

Het is echter niet mogelijk om alle 30 miljard akten op Ancestry in te zien via onze jaarlijks € 50 kostende Premium. Momenteel is een aparte inschrijving bij Ancestry noodzakelijk om alle akten op Ancestry in te kunnen zien. We verwachten hiervoor in de toekomst een bundel aan te kunnen bieden.

Hoe zit het met het eigenaarschap van de documenten die ik heb geïmporteerd op Geneanet ?

Net zoals uw stamboom op Geneanet, blijven ook akten, indexen, en documenten die heeft geïmporteerd op Geneanet uw eigendom, en blijven zij gratits beschikbaar voor andere genealogen. De gebruikersvoorwaardn van Geneanet zijn hierop van toepassing, niet die van Ancestry.

Zoals wij hierboven al schreven, blijft ons informatie delend, gezamelijke, en freemium model onveranderd. Ancestry begrijpt de doelstelling van Geneanet: onze gemeenschap en gedachte van onderlinge hulp en informatie delen.

Wij willen iedereen die altijd vertrouwen in ons hebben gehad en blijven houden, bedanken. Wij hopen sceptici te kunnen overtuigen, dat deze overeenkomst ook voor hen vruchtbaar zal zijn, door niet te veranderen wat men van Geneanet waardeert.


Aanvulling Maandag 6 september 2021.

Ons bovengenoemde bericht heeft veel commentaren opgeleverd, waarin u uw sterke binding met Geneanet onderstreepte. Iets dat wij waarderen, en waar wij erg gevoelig voor zijn.

Sommige commentaren waren echter erg onduidelijk of onjuist, maar wij zullen proberen uw vragen zo precies mogelijk te beantwoorden.

Ondanks onze uitleg, schrijven sommigen :

  • “De prijs voor Geneanet Premium zal sterk stijgen”;
  • “Ancestry is een op winst belust Amerikaans bedrijf, dat niet kan worden vertrouwd”;
  • “Ancestry is een monopolie en iedere overname door hen van een bedrijf zal resulteren in de verdwijning van dat bedrijf, met voorbeelden om dit te ondersteunen, zoals Rootsweb”;
  • “Er zijn geen voordelen voor Geneanetgebruikers binnen deze overname, en Ancestry brengt niets nieuws in bij Geneanet”;
  • “Ancestry gaat alle stambomen overzetten naar haar eigen website, achter een betaalmodel”;
  • “Geneanet’s gezamenlijke en freemiummodel zal op termijn verdwijnen”.

De navolgende uitleg is vrij lang, want wij vinden het belangrijk om te reageren op deze foutieve aannames, en om de toekomst van Geneanet verder te verduidelijken.

Zal de prijs voor Geneanet Premium omhoog gaan ?

Er zullen geen kostenstijgingen zijn betreffende uw Premium voor toevoeging van datasets van Ancestry.

Voor diegenen onder u die vragen hebben over een groepsabonnement voor Ancestry en Geneanet tezamen : dit wordt bekeken en later bekend gemaakt.

Ancestry is een Amerikaans bedrijf gericht op winst en kan niet worden vertrouwd

Ancestry wordt door sommige Geneanetgebruikers slechts gezien als een groot bedrijf, dat eigendom is van een grote investeringsmaatschappij, en wordt daarom verdacht van enkel winstmaken op korte termijn.

Ancestry’s model is niet hetzelfde als dat van Geneanet. Dat biedt ook kansen. Dat betekent dat wij een aanvulling zijn. Het betekent dus niet dat hun model het model van Geneanet gaat worden.

Ancestry heeft ervaring met het werken met vele vrijwilligers sinds zij de ‘FindAGrave’-website overnamen.(gelijk aan Geneagraves), en behoud ook de gedachten en ideeën achter die website.

Sommigen van u noemden Rootsweb in de commentaren, een bedrijf dat Ancestry circa 20 jaar geleden overnam, en welke een levendige gemeenschap had met verzendlijsten en prikborden. Wij vertrouwen er op dat het huidige Ancestry-team heeft geleerd van die ervaring.

Sommigen van u denken dat Ancestry niets nieuws zal brengen op Geneanet, en dat de stambomen op Geneanet zullen verdwijnen achter een betaalmodel.

Heeft u de blog en de aanvulling daarop gelezen ?

Ancestry is al akkoord gegaan over het zonder extra kosten beschikbaar stellen van sommige van haar Europesche indexen aan de Premiumgebruikers van Geneanet. Op termijn zullen enkele honderden miljoenen geïndexeerde akten toegankelijk zijn via Geneanet. Dit is een aanvulling van grote waarde op het Premiumlidmaatschap. Nu al heeft u toegang tot de burgerregisters van Parijs en de volkstellingen van diverse departementen; als u Franse voorouders heeft, dan zal Geneanet een goede hulp zijn. En we zullen in de komende weken regelmatig andere collecties gaan toevoegen.

Voor onze gebruikers met wortels buiten Frankrijk hopen wij ook indexen te kunnen gaan toevoegen van andere landen (België, Luxemburg, Zwitserland, Nederland, Scandinavië, etc.).

Ancestry zal veel meer betekenen dan alleen aanvullende data voor onze Premiumgebruikers. Ancestry zal ons steunen in de projecten die wij willen ontwikkelen ten behoeve van de genealogische gemeenschap.

In het kort : Geneanet verandert niet en blijft een Europees bedrijf met hetzelfde team van medewerkers, en dezelfde diensten, maar verschaft u daarnaast een toegang tot een groter aanbod.

Net zoals de openbare personen in uw stambomen momenteel worden geïndexeerd op Geneanet, zo zullen zij ook worden geïndexeerd door Ancestry, met een link naar Geneanet om de data in te kunnen zien. Private en DNA data zullen echter niet beschikbaar worden op Ancestry. Vergeet ook niet dat de openbare data nu ook al worden geïndexeerd door zoekmachines als Google en Bing.

U vertrouwt er niet op dat Ancestry haar afspraken na zal komen

Velen van u denken dat, ondanks de uitleg die werd gegeven, Ancestry de stambomen zal overnemen, deze zal verkopen via haar website, en daarmee Geneanet zal laten verdwijnen. Sommigen beweren dat de prijs van Premium zeker zal stijgen en dat het Geneanetmodel op termijn zal verdwijnen.

Het is belangrijk om te weten dat u een drievoudige verbintenis heeft, waarvan de pilaren zijn :

De medewerkers van Geneanet

De eerste garantie komt vanuit het Geneanetteam. De medewerkers van Geneanet blijven allen op hun huidige plaats, en blijven uw contactpersonen. Zij zijn zelf genealogen en fervente gebruikers van Geneanet. Zij maken zich sterk om Geneanet en haar basisbeginselen te behouden.

Wij willen u er ook op wijzen dat Ancestry in het openbaar heeft aangegeven dat zij Geneanet zal voortzetten met haar mederwerkers en model, en dat wij nimmer Ancestry’s voorstel zouden hebben aanvaard, indien wij ook maar enige twijfels zouden hebben gehad over haar intenties.

Data bescherming en beheer

Geneanet is een bedrijf gevestigd in Europa.

U wordt beschermd door diverse Europesche wetten, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR), welke ook geldt voor bedrijven buiten Europa. Alle persoonlijke data worden beschermd door de AVG, en gevoelige data, zoals genealogische data, in het bijzonder.

De regels voor het gebruik van Geneanet zijn opgenomen in de gebruikersvoorwaarden. Dit staat gelijk aan een contract. In deze gebruikersvoorwaarden wordt duidelijk gesteld dat genealogische data het volledig eigendom blijven van de gebruikers van Geneanet, die deze data publiceerden (“Genealogical data remains fully the property of the members who publish it on Geneanet”). Met andere woorden : niemand kan uw data gebruiken voor verkoop zonder uw toestemming.

Met een account op Geneanet bent u gebonden aan de gebruikersvoorwaarden van Geneanet, en niet aan die van Ancestry.

In aanvulling op bovenstaande zullen wij u op tijd wijzen op enige belangrijke veranderingen in de gebruikersvoorwaarden, zodat u bijtijds kunt bepalen of u deze aanvaard of dat u besluit om vootijds uw account te verwijderen.

Wij hebben ook een clausule opgenomen in de aangepaste gebruikersvoorwaarden (welke op 1 oktober 2021 effectief worden) waarin Premiumgebruikers worden beschermd tegen toekomstige veranderingen : als u de nieuwe gebruikersvoorwaarden afwijst, dan kunt u de website van Geneanet blijven gebruiken op basis van de oude gebruikersvoorwaarden, tot aan het moment dat uw Premium eindigt.

De Geneanet-gemeenschap

Zoals we hebben opgenomen in de gebruikersvoorwaarden, blijven de stambomen eigendom van elk van de samenstellers. De Geneanet-gemeenschap is geen eigendom van Geneanet en ook niet van Ancestry, en het zal loyaal blijven aan Geneanet zolang als wij ons model en onze waarden blijven respecteren. Indien wij daarin falen, dan verdwijnt de gemeenschap en haar levendigheid.

Waarom pasten wij de gebruikersvoorwaarden aan ?

De meest kwaadaardigen geloven dat deze aanpassingen werden gedaan om de stambomen aan Ancestry te verkopen.

De reden is echter simpeler. Zoals hierboven al uitgelegd, is Ancestry een bedrijf met een hoge naleving van geldende wetten.

Gedurende de fase van overleg, liepen de AVG-experts en de juristen gespecialiseerd in gebruikersvoorwaarden aan tegen een aantal zaken die verbeterd dienden te worden, waaronder :

  • De noodzaak om het beheer van persoonlijke data te groeperen in een aparte tekst, zoals aanbevolen door de Europesche wetgevers, om op die manier de wettelijke basis achter dit beheer te verduidelijken.
  • Verduidelijking van de term “non-commercialization” (niet commerciëel) : Dit is een verbintenis die elke doorverkoop van data voorkomt, maar waartoe de extra Premium opzoekopties, die als commercieëel zouden kunen aangemerkt, niet behoren.
  • De tekst over aanpassingen voorzag niet in het geval dat een Premiumgebruiker aanpassingen in de gebruikersvoorwaarden zou afwijzen : het moet voor hem mogelijk blijven om te blijven profiteren van zijn Premiumdiensten.

Deze aanpassingen staan beschreven op een aparte pagina. Dit geeft Ancestry niet het recht om uw geneanlogische data over te nemen, die blijven uw eigendom. U kunt immers niet het eigedom nemen over iets dat u niet toebehoort. Daarnaast geeft het verwijderen van uw stamboom Geneanet en Ancestry niet het recht om daar een kopie van te bewaren.

Geneanet zet zich altijd ten volle in om er voor te zorgen dat haar gebruikers de volledige eigendom en controle behouden over hun genealogische data.

Mochten deze clausules in de toekomst ooit worden aangepast op een manier die u niet aanstaat, dan heeft u altijd een periode de tijd om uw data te verwijderen.

In conclusie

Stel ons A.U.B. niet terecht en/of beschuldig ons niet van verborgen motieven. Wij begrijpen dat u enige ongerustheid of wantrouwen kunt hebben. Als u het niet gelijk vertrouwd, geef ons dan het voordeel van de twijfel !

Ga ook niet af op valse informatie. De huidge situatie is al storend genoeg voor sommige gebruikers van Geneanet, zonder verdere onjuiste en ongefundeerde informatie. Indien u zoiets aantreft, twijfel dan niet om de zaak recht te zetten.

Tot slot : als u tevreden bent met wat wij tot dusver hebben gedaan en met wat wij willen gaan doen in de toekomst, dan zijn uw getuigenissen welkom. Dat is erg belangrijk voor ons, zeker in deze turbulente periode !

Geneanet is een gemeenschap gebaseerd op wederzijdese hulp en delen, en wij zetten ons in om dat zo te houden !

106 commentaren

Goed uitgelegd en begrijpelijk en goed dat jullie deze stap hebben genomen, vooral om de toekomst van Geneanet veilig te stellen. De concurrent MyHeritage is vooral geörienteerd op de VS, goed dat er zo een Europees alternatief wordt gemaakt.


Ik heb veel vertrouwen in Geneanet – ben dus erg tevreden. Maar ik begrijp sommige opmerkingen wel. Als voorbeeld wil ik noemen My Heritage. Ik kom daar veel personen uit onze stamboom tegen die echt door mij zijn aangemaakt. Personen die deze info willen hebben en geen abonnement bij hun hebben moeten eerst een heel duur abonnement afsluiten. Zelfs als ik een eigen persoon volledig wil zien moet ik eerst een abonnement afsluiten om mijn eigen. Terwijl ik zeker weet dat het info is van mijzelf.


Het vervolg bekijken

Log in om een commentaar te posten Aanmelden / Registreren