Geneanet

Parenteel van de familie Wester(s) : in de zeventiende eeuw turfstekers in de Groninger Veenkoloniën. Vanaf het midden der negentiende eeuw vooral een geslacht van schippers, kapiteins en reders uit Veendam en later voornamelijk de stad Groni

  • Titel : Parenteel van de familie Wester(s) : in de zeventiende eeuw turfstekers in de Groninger Veenkoloniën. Vanaf het midden der negentiende eeuw vooral een geslacht van schippers, kapiteins en reders uit Veendam en later voornamelijk de stad Groni
  • Uitgever : Parenteel van de familie Wester(s) : in de zeventiende eeuw turfstekers in de Groninger Veenkoloniën. Vanaf het midden der negentiende eeuw vooral een geslacht van schippers, kapiteins en reders uit Veendam en later voornamelijk de stad Groni
  • Aantal pagina's : 144 pagina's
  • Periode : 2000 - 2000
  • Taal : Nederlands
  • Thema's Aardrijkskunde, Verenigde Staten

Familienamen vermeld in dit werk


Hoe dit werk lezen ?

Dit boek maakt deel uit van de Bibliotheek Geneanet. U kan hier toegang krijgen tot meer dan duizenden oude documenten : oude pres, boeken, tijdschriften, enz. Het zoeken is vrij maar de consultatie is voorbehouden aan de Premium leden.

Er meer over weten