Adelyk en aanzienelyk wapen-boek van de zeven provincien : waar by gevoegt zyn een groot aantal genealogien van voornaame adelijke en aanzienelyke familien, v. 02

Akten alleen beschikbaar voor Premiumgebruikers.

Doorzoek de gehele Geneanet Bibliotheek : oude boeken, monogramman, oude kranten, etc. Meer dan 3 miljard personen geïndexeerd een goudmijn die u niet zou moeten missen om uw stamboom te verrijken !
Vanaf US$ 4,13 per maand

Adelyk en aanzienelyk wapen-boek van de zeven provincien : waar by gevoegt zyn een groot aantal genealogien van voornaame adelijke en aanzienelyke familien, v. 02

Adelyk en aanzienelyk wapen-boek van de zeven provincien : waar by gevoegt zyn een groot aantal genealogien van voornaame adelijke en aanzienelyke familien, v. 02

Bron : FamilySearch

Adelyk en aanzienelyk wapen-boek van de zeven provincien : waar by gevoegt zyn een groot aantal genealogien van voornaame adelijke en aanzienelyke familien, v. 02

Adelyk en aanzienelyk wapen-boek van de zeven provincien : waar by gevoegt zyn een groot aantal genealogien van voornaame adelijke en aanzienelyke familien, v. 02

Bron : FamilySearch

Resultaten : ELIZABETH


Pagina 122

6.. MARIA ELIZABETH de CAS ' BROOT, geb.denaojuny "nu, 'u r' gehuwt met Mr 'jîaflinusde Beyer,


Pagina 129

2 DOROTHEA MAGDA.. " {z MAGDALENA ELIZABETH van LENA FREDRICA van K HARO JOA- den CLOOSTER, geh. aan N. N5,


Pagina 156

' f1 WILLEMINA ELIZABETH 'L1BREGITTA MARGA:


Pagina 195

4 KORNELIA ELIZABETH van der DUSSEN, ge gehuwt in November 1749 aan îan Bfluwem'. ' boren


Pagina 227

2 kinderen. ' ' 7 GEERTRUID ELIZABETH van INGEN.


Pagina 295

enz. ' ._ "' 5 MARIA ELIZABETH Srbimmelpenninc/cvan der Oye', geboren in 't jaar 1683 ' en k e is


Pagina 295

g ' r: ANNA ELIZABETH Schimmel enmìijijëîìíz gehuwt aan Ditmervan h Vynbergen, 4 'z 'mik/aan ' Heer van


Pagina 297

3 ANNA ELIZABETH Scbimmelpenninck _ vfnn er ye b 1 n den I ' 1 2.00060"


Pagina 356

f p AN ven den MARIA ELIZABETH, Marquizìnne van Bagage, ravrnnevan 's Heerenberg, Walhetrn, Vrouwevan Bcerílele, Petwrs, Ghg aí/"ze/(MIJ ÉE


Pagina 383

, . ' .. 1 MARIA ELIZABETH de W171', geboren 1632, is gehuwt 1656 aan om' van Límbnrg, Capitein, en