Algemeen Handelsblad, 1873-05-11

Akten alleen beschikbaar voor Premiumgebruikers.

Doorzoek de gehele Geneanet Bibliotheek : oude boeken, monogramman, oude kranten, etc. Meer dan 3 miljard personen geïndexeerd een goudmijn die u niet zou moeten missen om uw stamboom te verrijken !
Vanaf US$ 4,13 per maand

Algemeen Handelsblad, 1873-05-11

Algemeen Handelsblad, 1873-05-11

Bron : Delpher Kranten

Algemeen Handelsblad, 1873-05-11

Algemeen Handelsblad, 1873-05-11

Bron : Delpher Kranten

Resultaten : PAANS


Pagina 6

ondeïhet Voor- rechtvan boedelbeschrjjviuor aanvaardt-nalatenscliapvan STIJNE PAANS, Weduwe van JACOB KUI.IK, laatst uitoefenende eone Koperslagersaffaire, gewoond hebbende en overleden te