Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek : behelzende het voornaamste, dat vervat is in de woordenboeken van Moreri, Bayle, Buddeus, enz., v. 05

Akten alleen beschikbaar voor Premiumgebruikers.

Doorzoek de gehele Geneanet Bibliotheek : oude boeken, monogramman, oude kranten, etc. Meer dan 3 miljard personen geïndexeerd een goudmijn die u niet zou moeten missen om uw stamboom te verrijken !
Vanaf US$ 4,13 per maand

Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek : behelzende het voornaamste, dat vervat is in de woordenboeken van Moreri, Bayle, Buddeus, enz., v. 05

Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek : behelzende het voornaamste, dat vervat is in de woordenboeken van Moreri, Bayle, Buddeus, enz., v. 05

Bron : FamilySearch

Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek : behelzende het voornaamste, dat vervat is in de woordenboeken van Moreri, Bayle, Buddeus, enz., v. 05

Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek : behelzende het voornaamste, dat vervat is in de woordenboeken van Moreri, Bayle, Buddeus, enz., v. 05

Bron : FamilySearch

Resultaten : VAN LYNDEN


Pagina 460

z, a. Arnoud van Lynden, ridder van St.-Jan te Jeruzalem, ge-f ftorven te Nice in het jaar


Pagina 460

aanftonts volgen zal. "r z. Agnes van Lynden. getrouwtmetwillem, heere van Teiliná gen envan der Lecke. Zy fierft den ay


Pagina 460

en Rechem bewaart worden. Deze Arend van Lynden, in het jaar 1150 zeer oud gefiorven, en in de abdy van


Pagina 461

zyn broeder Kornelis, L j'. Steven van Lynden. p / V f?6. jan van Lynden,genaamt van Leede, ridder, en naderhandt


Pagina 461

' s 4.. Ottho van Lynden, kanunnik der hoofdkerken te Urrecht en Paderbotn 'begraven in de abdyvan St.-Paulus


Pagina 462

aan den eenen , en Elizabeth van Lynden, vrouwe van Heukelom , benevens haren zoon, aan den anderen kant, die,


Pagina 462

nagelaten heeft eene onmondige dochten Maria van Lynden, jong overleden. * i 4.. Arnaad van Lynden, ridder, voor de helft


Pagina 462

de doodt van zyn broeder Wouter van Lynden, die zonder nakomelingen overleden was, is hy hem in de heerlykheit van


Pagina 462

Volgen nu de nakomelingen van Steven van Lynden, derden zone van Dirk, achtfien hete van Lynden, en van Ermgard van


Pagina 462

de doodt van zyn oudfienbrogder Arnout van Lynden, en des zelfs zoon jan van Lynden zevende baron van Hemmen, heeftdeze


Pagina 462

j 3. Balthazar van Lynden, na de doodt van zyn oudfienbrogder Arnout van Lynden, en des zelfs


Pagina 462

3. Walburg van Lynden, eerft getrouwt met jan van Flodorp, ridder, en naderhandt met Kornelis, heer


Pagina 462

í JAN VAN LYNDEN, ridder, derde baron van Hemmen,' Boedelham en Mulîenbetg, erffchenker van het hertogdom


Pagina 462

twede vrouw gewonnen: r i. Dirk van Lynden,jong geflorven.


Pagina 462

aanílonts volgen zal. ' z. Willem van Lynden, ridder van de Duitfche orde.


Pagina 463

uit een jonger zoon van Steven van Lynden, heer van Muiienberg, zal eerft van haar beider nakomelingengefproken moeten 'worden, wanneer


Pagina 463

het jaar 1586 getrouwt met Frans van Lynden, twede zoon van Jafpar van Lyndemen van Anna Beilen, waar door zy


Pagina 463

ter. Anna Agnes van Lynden,'in het jaar 1586 getrouwt met Frans van Lynden, twede zoon van Jafpar


Pagina 463

verkocht aan zyn jonger broeder Dirk van Lynden. I-Iy fiierf ongetrouwt den 18 Auguiîy desjaars 15-49. _ pa. Dirk van


Pagina 463

navolgende kinderen: i Pv 1. Karel van Lynden, heer van Muffenbetg, van wien aan-Á' fìonts gehandelt zal worden.


Pagina 463

JAN VAN LYNDEN, derde heer van Boelenham, een zoon van ]afpar van Lynden, en van


Pagina 463

' a. Petronella van Lynden, getrouwt met N. Krieft.


Pagina 463

N. van Eek.' i. 7. Anna van Lynden.


Pagina 463

5. Albert van Lynden.


Pagina 464

in het. jaar 1622,'. 5-. Karel van Lynden, kanunnik in den Dom te Utrecht, in S. Lamberts kerk te Luik,


Pagina 464

ge neuvelt. ' ' 7. Anna van Lynden, vrouw van Mufi'enberg'doordìen gene van hare broeders getrouwt geweefi zyn, was eeríl


Pagina 464

was de twede zoon van Steven van Lynden, eerlìen heer van Mulfenberg, en van Walburg vanlìronkhcàríì. In zyne jonge jaren


Pagina 464

Volgen nu de nakomelingen van Dirk van Lynden, burg-j graaf van Dormale, tweden zoon van Steven, eerfien heer van Mullenberg.


Pagina 465

oorlog gedient. ' z, 8. Elizabeth van Lynden, getrouwt met Jan van Hontoy, heer van Linther, la Motte, Grez' Hanne,


Pagina 465

" 9. Gerarda van Lynden,jong geûorven.' (ËKAREL ERNEST, baron vanhet H. Roomfche Ryk, vryheer van Lynden en


Pagina 465

oud-fie zoon van Dirk van Lynden, en des zelfs twede vrouw Maria van Elderen' heeft van zyne jeugt


Pagina 465

jong gefiorven. g ' 5. Steven van Lynden, in de wieg overleden.


Pagina 465

JURGEN VAN LYNDEN, ridder, burggraaf en heer van opper-en neder-Dormale, drolfaardt en fouverein opperfchout van


Pagina 465

u u. Anna van Lynden ftierf in hare kindfchc jaren.


Pagina 465

c. 9. Maria van Lynden,getrouwt met Levmus van Hogelande.


Pagina 465

1/ 4.. Magdalena van Lynden.


Pagina 465

c i. Karel van Lynden, ridder.


Pagina 465

t GILLIS DIRK VAN LYNDEN. heer van Dormaahoolìmaal.


Pagina 466

jong geftorven. V ' 5'. Maria van Lynden, kanunnikeífe van Munfierbilfen, flerfi, den 28 juny desjaars 1614. oud z, jaren,


Pagina 466

van Luik, zesde zoon van Dirk van Lynden, burggraaf van Dormale, en van des zelfs twede huisvrouw Maria van Elderen,


Pagina 466

L 12.. Maria Francìfca Agnus van Lynden, getrouwe met, haren neef Karel Frans, graafvan Lynden, baron van Froidcourt, een


Pagina 466

'en Lyndenî twede zoon van Ferdinand van Lynden, baron van Froidcourt, en van Elizabeth, baroneffe van Beede, tot Printhagen, trouwde


Pagina 466

Volgen nu de nakomelingen van Herman van Lynden, zesde zoon van Dirk van Lyndm, burggraaf van Dormale, en van zyne


Pagina 466

Brienen, enz. . j g" STEVEN van LYNDEN, oudfie zoon van Jafpar van Lyn.' 7 den en van Anna Betten,


Pagina 467

met: de nakomelingen van dezen Frans van Lynden alhier verder optelt, zo wel die uit Clementia van Amftel, zyne eerite


Pagina 467

Blitterswyk,zyne nicht. eene dochter van Dirk van Lynden. ridder, achtfìe baron van Hemmen, heer van Blìtterswyk, enz. en van judith


Pagina 467

het jaar 1586 met Anna Agnes van Lynden, erfdochtervan Hemmen en Blitterswyk,zyne nicht. eene dochter van Dirk van Lynden. ridder,


Pagina 467

geweeft was. _ u 4.. Walburg van Lynden, den yjanuaty des jaars 1612, getrouwt met Walraven van Hekeren, heer van


Pagina 467

Volgen nu de nakomelingen van Hans van Lynden, tweden zoon van jaguar van Lyndenen van Anna Beilen.


Pagina 467

bare mannen kinderen nagelaten. 5" STEVEN VAN LYNDEN, heer van Hoefiake. een zoon van Jafpar van Lynden. heer van Mynden,


Pagina 468

í 4.. Clementia van Lynden getrouwt met jan, heer van Bonenburg. j r -'-.Gerôai-g van Lynden', eerft


Pagina 468

en hunne afkomit uit dezen Frans van Lynden rekenen, niet op een wettige wyze daar van geiproten waren. Men wil


Pagina 468

at ANTONY VAN LYNDEN, eenige zoon van Frans van Lyn'den, en vandes zelfs eerfte huisvrouwe Cleirientia'van


Pagina 468

'v' 6. Anna van Lynden, eer Prgetrouwt met Iozeph van Aarnhem , naderhandt met Zweer van Appelthorn,


Pagina 468

í 3. Henrik van Lynden, ongetrouwt overleden den 17 Augufìy des-jaars 162,.


Pagina 468

r z. Dirk van Lynden, baron van Hemmen, van wien naderÏiandt gehandelt zal worden.


Pagina 468

uit zyne twede huisvrouwe Anna Agnes van Lynden.


Pagina 468

í' 7. Karel van Lynden, jong geítorven.


Pagina 469

de Veluwe, en van johanna Elizabeth van Lynden, haar vaders zuller. Zy is geftorven in het jaar 1717.


Pagina 469

Park, een zoon van Steven Hendrik van Lynden, heer van de Park, en van jofina van Welderen.


Pagina 469

C.4.. Frans Karel van Lynden, brigadier van de kavallery, en Iitmeelleer van een compagnie gardes ten dienfte


Pagina 469

VCASPAR ANTONY VAN LYNDEN, heer van Rellen, amptman, rechter en dykgraaf van de over-Betuwe, gedeputeerde der


Pagina 469

Gelderfche regiment van den heer Dirk Van Lynden, heer van de Park, nog ongetrouwt.


Pagina 469

van Maas-en-Waal, eenige zoon van Frans van Lynden 'en van Charlotta van Brienen, trouwde met Anna Urlula, baroneífe van Reede,


Pagina 469

om DIRK WOLTER VAN LYNDEN, twaalfde baron van Hemmen, heer van Blitterswyk, amptman, rechter en dykgraaf van


Pagina 469

van Aalft, vyfde zoon van Steven van Lynden, en van Elizabeth, erfdochter van Hemmen.


Pagina 469

FIJSTEVEN HENRIK VAN LYNDEN, heer van de Park ' lui" tenant kolonel en kapitein van de


Pagina 469

6- 7. Adriaan van Lynden, nog ongetrouwt.


Pagina 469

C 6. Agnes Cornelia van Lynden, nog ongetrouwt.


Pagina 470

l 1. Adriaan van Lynden, die de heerlykheit van Aalít verkocht heeft, en zonder kinderen is geftorven.


Pagina 470

t"iDIRK FREDERIK VAN LYNDEN, ridder, graaf van Alftburg, heer van Elft, een zoon van Steven van


Pagina 470

2.. Dirk van Lynden, ridder van Rhodus. Ì _ 3. Goswynvan Lynden, getrouwt met Alida van


Pagina 470

STEVEN VAN LYNDEN ' ridder, heer van Aalíl, een zoon "van Steven en Hedwig van


Pagina 470

4.. Maria van Lynden, getrouwtmet Aarnout van Roífem.


Pagina 470

JAN VAN LYNDEN, ridder, heer van Vernhuizen ' en voor een gedeelte van Elíl, enz.


Pagina 470

1. Gerard van Lynden, die aanfioiits volgt.