Geneanet > Projecten > Alle projecten > Contact

Gemeenschappelijk document

Wetenschappelijk werk - Lyon

Dit document werd online gezet in het kader van een indexatieproject of digitalisering en betreft vermoedelijk niet onmiddellijk de genealogie van het lid Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais.

Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais (sglb)
Contributies : 5.599 archievendocumenten

Wetenschappelijke fondsen

Doel van het project is wetenschappelijke fondsen regio per regio in kaart te brengen, van die te digitaliseren en te indexeren. Deze werken zijn belangrijke bronnen voor de genealogie en familiegeschiedenissen.

Doe mee Alle projecten ontdekken