Geneanet > Projecten > Alle projecten > Contact

Gemeenschappelijk document

Wetenschappelijk werk - London

Dit document werd online gezet in het kader van een indexatieproject of digitalisering en betreft vermoedelijk niet onmiddellijk de genealogie van het lid drouhin1.

drouhin1
Contributies : 259 zerken en monumenten - 2.272 archievendocumenten

Wetenschappelijke fondsen

Doel van het project is wetenschappelijke fondsen regio per regio in kaart te brengen, van die te digitaliseren en te indexeren. Deze werken zijn belangrijke bronnen voor de genealogie en familiegeschiedenissen.

Doe mee Alle projecten ontdekken