Geneanet > Projecten > Alle projecten > Contact

Gemeenschappelijk document

Lijst van overledenen 1914-1918 - Lisieux

Dit document werd online gezet in het kader van een indexatieproject of digitalisering en betreft vermoedelijk niet onmiddellijk de genealogie van het lid Jean Jacques THOMAS.

Jean Jacques THOMAS (jthomas30)
Contributies : 549 archievendocumenten

Lijst van overledenen, 1914-1918

Lijst van Franse militairen die zijn gesneuveld of overleden aan een verwonding of een ziekte tijdens hun dienst gedurende de Eerste Wereldoorlog, en van Franse burgerslachtoffers die overleden tijdens de oorlog. Deze lijst is completer dan de namenlijst van de monumenten.

Project ontdekken Alle projecten ontdekken