Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie