Plaats reactie

Lezen

dewaelschepeter
dewaelschepeter
Berichten: 27
Stamboom : Niet grafisch
Stamboom bekijken

Lezen

Bericht 22 mei 2020, 07:19

Wat een vreselijk geschrift. Kan er iemand helpen aub. Kan dit moeilijk lezen
1867-10-26 Desiderius Dewalsche - Josephe Vandekeckhove.jpg

kvoet
male
Berichten: 1210

Re: Lezen

Bericht 22 mei 2020, 08:43

Goedemorgen,

Dit is de rechtstreekse link naar de originele akte:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGX6-9RW1?i=96&cc=2139860&cat=130297

De transcriptie:

In jare achttienhonderd zevenenzestig, den zesentwintigsten
october, om negen uren van den morgen voor ons Prudent Plettinck,
burgemeester, officier van den burgerlijken stand der gemeente Meulebeke,
in de zael van het gemeentehuis in het openbaer, zijn gecompareerd
Desiderius Dewalsche, oud vierendertig jaren brouwers-
dienstbode, wonende te Meulebeke, geboren te Thielt den zeventienden
october achttienhonderd drijendertig, zoo blijkt uit een extrakt
van geboorte te Thielt afgeleverd, jongman, meerderjarigen
zoon van Augustus Dewalsche en Eugenie Adam, werklieden te
Meulebeke, beide hier tegenwoordig en toestemmende, van
den eenen kant, en Josephe Vandekerckhove, oud een en
vijftig jaren, dienstmeid, wonende te Meulebeke en voorgaendelijk
gewoond hebbende te Gent en te Asper, provincie Oostvlaenderen,
geboren te Synghem, zelfde provincie, den eenentwintigsten january
achttienhonderd zestien, meerderjarige en jongedochter van
Bernard Vandekerckhove, zonder beroep in Synghem in na te melden
huwelijk toestemmende bij akte verleden voor notaris François
Modeste Amelot en getuigen te Synghem den zesentwintigsten
september laetst geregistreerd, welke akte alhier vertoond aen het
tegenwoordig register is gehecht gebleven, en van Marie Therese
Vandorpe overleden te Synghem den zevenentwintigsten february
achttienhonderd drijenveertig, welke geboorte en sterfgeval
blijken uit de extrakten te Synghem afgeleverd, vand en anderen
kant, welke comparanten ons hebben ons hebben verzocht
voorts te gaen tot het onder hun beraemde huwelijk en welkers
afkondigingen zijn gedaen geweest voor de voornaemste ingang-
deuren der gemeentehuizen tot Meulebeken en te Gent de zondagen
zesden en dertienden dezer maend en te Asper de zondagen
dertienden en twintigsten zelve maend telkens op de gewone
uren, geene tegenstellingen aen dit huwelijk ons gedaen
zijnde, regt doende aen hun verzoek, hebben wij na dat door ons
aen de comparanten waren voorgelezen alle de stukken
hierboven aengehaeld, alsmede het zesde kapittel van den
vijfden titel van den burgerlijken wetboek, geïntituleerd van het
huwelijk, gevraegd aen de toekomende echtgenoten of zij begeeren zich
te nemen voor man en vrouw, ieder van hun in het bijzonder eene
bevestigende antwoord gegeven hebbende, verklaren wij in den naem
van de wet dat Desiderius Dewalsche en Josephe Vande-
Kerckhove door huwelijk vereenigd. Waervan wij dezen akt hebben
opgesteld in de tegenwoordigheid van Joannes Goethals, oud
achtenvijftig jaren, brouwer, Louis Lemettre, oud tweeenzestig jaren,
gemeenteontvanger, Hippolyte Ghislain Declercq, oud drijenveertig
jaren, secretaris, en Pieter Carpentier, oud dertig jaren, kuiper, alle
wonende te Meulebeke, waarvan akte. Na gedane voorlezing de
bruid en 's bruidegoms ouders verklaerden door onkunde niet te
kunnen schrijven, de bruidegom en getuigen hebben met ons
dezen akt geteekend.

Mvg
Kris

dewaelschepeter
dewaelschepeter
Berichten: 27
Stamboom : Niet grafisch
Stamboom bekijken

Re: Lezen

Bericht 07 juni 2020, 09:18

HARTELIJK DANK

Plaats reactie

Terug naar “Paleografie, transcriptie en oude talen”