Plaats reactie

1° Wereldoorlog

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2266
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken

1° Wereldoorlog

Bericht 19 december 2014, 14:43

De herinneringsring met gesneuvelden 1° W.O.
Iemands oudoom, die in het Noorden van Frankrijk sneuvelde, staat niet op dit herdenkingsmonument vermeld...
Repatriëring naar het bezette België (het grootste gedeelte!) was niet mogelijk...
Als hij dan toch zou gerepatrieerd zijn, kan dat alleen naar het onbezette de Panne en eventueel Vinkem geweest zijn! 

Citaat : Onder impuls van Koningin Elisabeth en Dr. A. Depage werd een ziekenhuis gebouwd achter het IJzerfront. In recordtijd werd in De Panne een groot hotel aan de zeedijk, omgevormd tot Hospitaal “de L’Océan“.
Bij het uitbreken van de oorlog waren er geen zorgstructuren die de grote toevloed van gewonden konden opvangen. (...).  De aanwezigheid van koningin Elisabeth in het hospitaal, die hier iedere dag enkele uren kwam helpen, betekende voor de lekenverpleegsters een grote morele steun. Op de achtergrond steeds klassieke muziek om zo een rustige sfeer te creëren.  Het hotel telde een 100-tal kamers. Het hospitaal had aanvankelijk een capaciteit van 200 bedden, maar werd opgetrokken tot 2000. Er waren 2 operatiezalen. Het doel was om de zwaar gekwetsten, aangebracht door het Rode Kruis, onmiddellijk de heelkundige zorgen te kunnen toedienen waardoor veel sterfgevallen vermeden zouden worden. Het hospitaal stond dan ook model omwille van zijn efficiënte behandeling van zwaargewonden. Dit werd bereikt door specialisatie van de diensten: schedel, borst, onderlijf, breuken enz. (...) Ook Marie Curie, toen reeds dubbele Nobelprijswinnares, was onder de aanwezige experten en dat voor wat betreft de radiologie. (...)  Eind 1915 ontvingen er reeds meer dan 3.500 gekwetsten de nodige zorgen. (...) Het werd ook steeds gevaarlijker; verschillende bommen vielen op "L'Océan", met dodelijke gevolgen. Van juni 1917 tot september 1918 werd de medische post uit veiligheidsoverwegingen overgebracht naar VINKEM. (ev. aktes BS raadplegen!) Tegen het eindoffensief was men terug in De Panne. (...) Tijdens W.O.I werden hier zo'n 20.000 geallieerde militairen verpleegd en bezweken er zo'n 1200 mensen aan hun verwondingen (= sterftepercentage van slechts 6%).


Googel verder op : "forum Eerste Wereldoorlog Hospitaal de l'Océan De Panne" en "Inventaris onroerend erfgoed, Gedenksteel hospitaal l'Océan"

Altijd waardevol als iemand onder jullie hier nog W.O. info plaatst. U allen vredevolle dagen toegewenst van oud naar nieuw, mvg, Greta    

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2266
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
FAMILIEKUNDE VLAANDEREN heeft zijn kwaliteitstijdschrift : "VLAAMSE STAM" grondig hernieuwd. 
Het eerste nummer in vernieuwd kleedje is een themanummer rond de EERSTE WERELDOORLOG. 
Schitterende uitgave op meer dan 100 bladzijden.  Leden krijgen het automatisch toegezonden en
een aanrader voor wie geen lid is van F.V., de moeite om aan te vragen.  mvg, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2266
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Verjaardagen, meestal leuk maar sommige zijn er enkel & alleen om te BLIJVEN HERINNEREN dat iets NOOIT MEER zou mogen gebeuren. 
Zo in Israël begin mei de 'Holocaust day', een ingetogen dag waarbij de 6 miljoen Joden worden herdacht die op een gruwelijke manier hun einde vonden in de uitroeiingskampen...
Overal 6 brandende kaarsen en om 12 uur een stiltemoment over gans het land, zelfs op drukke wegen stapt iedereen uit de wagen...
Ook wij hebben onze trieste verjaardagen die voor immer in ons geheugen zouden moeten gegrift worden... nu is dat "1914-1918".
Belangrijk naar de jongere generaties toe, om ook die zwarte bladzijden uit vorige eeuw in de familiekroniek te zetten. 
We weten niet meer wat oorlogen zijn, ook al zien we het dagelijks op TV, in films en allerlei 'spelletjes'...
Onlangs met een kwikke 94-jarige dame gepraat over W.O.2 en wat zij nog wist van haar ouders over W.O.1...
Altijd waardevol om die eerste hands GETUIGENISSEN te horen, ook al denken we dat we al 'alles' van de 2 wereldoorlogen weten.

Hierbij ook nog een referentie van het 3-maandelijks tijdschrift :
"Heemkundige bijdragen uit het Meetjesland", 28e jaargang 2014, 2e trimester (51 blz.)
Een verzorgde uitgave volledig gewijd aan de 1° W.O. met documenten, foto's en prenten
van Eeklo, maar ook van over gans 't land.  Hierbij ook nog uitgebreide fragmenten uit het dagboek van Victor Roegiers, toen burgemeester van Eeklo.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2266
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Zoek een gesneuvelde van de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918
in het Belgian War Dead register
- met mogelijkheid om details van gesneuvelden op te zoeken, maar ook
  zelf namen (met details) door te geven die nog niet in deze database voorkomen (via contact, rechtsboven);
- militaire afkortingen alsook verdere links.

Hierbij volgende tekst letterlijk overgenomen van het GNN-blog :
Heeft u vragen over familie, kennissen, dorpsgenoten en / of onbekenden die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog?
Zoek naar antwoorden in de Belgian War Dead Register, de online gegevensbank van het Instituut voor Veteranen.
Met originele fiches van gesneuvelde militairen."
Belgian War Dead Register streeft ernaar zoveel mogelijk biografische gegevens over elke gesneuvelde weer te geven,
bijvoorbeeld: geboorteplaats, geboortedatum, kinderen, militaire graad, begraafplaats, enzovoort.
Bij de meeste gesneuvelden kunt u ook het originele kaartje uit het archief van de dienst Oorlogsgraven bekijken.
Belgian War Dead Register bevat ook meer dan 10.000 foto’s

>>> Via de commentaren op dit blog stellen we vast dat nogal wat gesneuvelden uit "de Grote Oorlog" niet worden teruggevonden... 
Behalve om deze lacunes  te vermelden heeft het geen zin om zich tot GNN te richten want we zijn niet meer dan een doorgeefluik. 
>>> Een project dat nog in volle ontwikkeling is en waarbij ieder van ons nog data met documenten kan doorspelen aan het "Wardeadregister".

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2266
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
(1)
En, nog 2 bijzonder interessante links :
forum Eerste Wereldoorlog, Nederland en Vlaanderen waarbij
forum 1°W.O. voor NL en VL, Wiki

(2)
Ook dit forumdebat hoort hier meer dan thuis :
ongeopende brief 1°W.O.
Het overwegen & uitpluizen waard!

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2266
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Zelf een oorlogsdagboekje van mijn opa uit de 2°Wereldoorlog overgetikt en aangevuld met verhalen die aan ons, kleinkinderen,
telkens weer werden verteld tijdens TV-loze avonden...  Een familiekroniek kan helaas niet zonder beide oorlogen uit vorige eeuw...
Wat extra inspiratie & 'randinfo' kan helpen...

1) Eén van de boeiendste & best leesbare dagboeken in zijn soort in Vlaanderen,
is dat van Achiel Van Walleghem  en 'hertaald' door auteur Willy Spillebeen :
Niet zozeer wat de soldaten meemaakten, maar de gewone burgers (in het zuiden van West-Vlaanderen).

2) Voor wie zoekt naar een welbepaalde streek of zelfs een familie, kan terecht op search.arch.be met een uitgebreide verzameling
van oorlogsdagboeken en -verslagen, zorgvuldig bewaard per provincie door het Belgische Rijksarchief.

3) Voor NEDERLAND is dat vooral : http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/collecties/oorlogsdagboeken"

4) En, zelfs een bekende 'electronische editie' op het net :
http://lib.ugent.be/fulltxt/BIB-G-025872_2005_0001_AC.pdf

5) Ook de parochieverslagen 1914-1918 horen hier bij!
In het parochieverslag van het dorp van mijn moeder & haar ouders zoveel herkenbaars!
Details van die overgeleverde oorlogsvertellingen nu 'zwart op wit' te lezen!
Zeker eens nagaan wat je van je rootsdorp(en) terugvindt en... het eens samen (zoals ik) met nog levend hoogbejaarde familieleden doornemen...
Ook de moeite waard voor hen en... het ene woord brengt dan weer het andere mee!

6) Interessant voor collega's met West-Vlaamse roots (maar wel tijd vanNapoleon, 1799-1813!) : Vlaamse soldatenbrieven
met schrijfwijzen van zowel voor,- en achternamen als plaatsnamen van weleer.

Zeker eens verder 'googelen' op 'oorlogsdagboeken' en... op 'OORLOGSBRIEVEN'  Of, kom zelf eens met een aanbeveling op dit forumplaatsje.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2266
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
11 november, "Wapenstilstand"
maar vooral een blijvend herdenken van die honderdduizenden - meestal heel jonge! - gesneuvelde soldaten
tijdens de 1ste W.O., en bij uitbreiding die van de 2de W.O....
In tijden waar nu vele honderdduizenden op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld,
ook eens aandacht voor die Belgische VLUCHTELINGEN naar het neutrale Nederland :

1) Belgische vluchtelingen in Zeeland, 1914-1918, duiding via :
http://www.zeeuwengezocht.nl/nl/component/content/article/7-content/748-vluchteling
>>> Hierbij kan gezocht worden op familienamen en verder ook op NL'se plaatsnamen

Geen resultaten bij het intikken van familienamen uit de grensstreek, namelijk families uit Vlaamse dorpjes, grenzend aan de gemeente Oostburg (NL)
en, wellicht ook zo voor andere grensstreken (maar dat kan ik niet weten).
Logisch toch : zakelijke e.a. contacten waren toen nog intenser en velen (ik ook) hadden familie aan de overkant van de grens. 
Vooral jonge mensen vluchtten toen naar Zeeuwse kennissen, vrienden of familie en draaiden daar gewoon mee op een boerderij of bij stielmannen.

2) >>>  Die Belgische vluchtelingen kwamen uit (rand)stedelijk gebied en 'van veel verder'
Parenteelbouwers die (heel) verre familie opsporen - maar die niet kennen uit familieverhalen - houden daar best rekening mee,
want zo ging ook voor die Belgische vluchtelingen in  NL'se kampen het leven 'gewoon' verder : er werden kinderen geboren, enkele trouwden,
en in de lijsten treft men diengevolg ook overlijdensaangiftes aan.

3) Ook dankzij het megaproject van Familiekunde Vlaanderen kan gezocht worden :
http://familiegeschiedenis.be/dossiers/migratie/belgie-nederland/belgische-migranten-naar-nederland-1750-2000 
>>> Heel ruim opgevat zowel qua tijd als qua provincies
>>> Zie kolom rechtsboven met de verschillende topics (i.c. de oorlogsvluchtelingen)
http://familiekunderegioantwerpen.be/index.php?p=vluchtelingen1
>>> zoekrobot met 6.825 vluchtelingen + lijst met achternamen
>>> plus nog heel veel interessante links over andere plaatsen

4) Verder googelen op 'Belgische vluchtelingen W.O.1' (ev. ook Engeland en W.O.2).
In vogelvlucht, maar toch een indruk gevend van aantallen, plaatsen en problematiek  :
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_vluchtelingen_in_Nederland_tijdens_de_Eerste_Wereldoorlog


greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2266
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
SPAANSE GRIEP e.a. ziekten tijdens W.O.1...

"In 1918, het laatste en ellendigste jaar van de Eerste Wereldoorlog, werd de wereld ook nog eens getroffen door een vreselijke griep.
De Spaanse griep was verantwoordelijk voor de grootste catastrofe ooit. Niet eerder stierven zoveel mensen in zo’n korte tijd als toen.
De griep eiste binnen vier maanden meer mensenlevens dan de oorlog in vier jaar.
De oorlog kostte 15 miljoen mensen het leven, de griep ongeveer 50 miljoen.
Er stierven bovendien meer militairen in bed door griep dan door oorlogsgeweld in de loopgraven."

En voor wie enkele grondige teksten wil doornemen :
"Ziek zonder loopgraaf", geslachtsziekten en Spaanse griep tijdens W.O.1
door dokter L. van Bergen
http://www.wereldoorlog1418.nl/geneeskunde/geslachtsziekten.htm
Ook van de hand van deze arts :
http://www.wereldoorlog1418.nl/geneeskunde/hulpverlening.htm

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2266
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Blogtopic : http://nl.geneanet.org/actueel/post/201 ... huis-doorn
LIVING HISTORY EERSTE WERELDOORLOG
"Op 21 en 22 mei vindt in het park van Museum Huis Doorn voor de 4e keer hét Living History weekend Eerste Wereldoorlog plaats.
Dit event geldt als het grootste in haar soort in Europa!"
Zie verder via : http://www.huisdoorn.nl/nl/living-history/  -  met allerlei informatieve links  - 
Doorn, dorp behorende tot de gemeente Utrechtse Heuvelrug, provincie Utrecht

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2266
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Toch wel met ontroering signaleren dat er recent bij GENEAGRAVES verschillende grote fotoreportages werden geïndexeerd
van 'soldatenkerkhoven' in de Westhoek van de Eerste Wereldoorlog!
- Adinkerke, 740 van de 1.719 grafstenen : http://nl.geneanet.org/actueel/post/201 ... p-geneanet
- De Panne, 237 van de 3.739 grafstenen : http://nl.geneanet.org/actueel/post/201 ... p-geneanet
- Hoogstade, 442 van de 825 grafstenen
- Ieper, Sanctuary Wood Cemetry 13 van de 1990 grafstenen
- Oeren bij Alveringem, 272 van de 651 grafstenen
- Ramskapelle, 297 van de 625 grafstenen : http://nl.geneanet.org/actueel/post/201 ... p-geneanet
- Steenkerke, 279 van de 508 grafstenen : http://nl.geneanet.org/actueel/post/201 ... p-geneanet

Vanaf : http://nl.geneanet.org/fonds/?date_mel= ... ne&size=20
kan je door de fotocollecties bladeren.  De militaire begraafplaatsen zijn vlot op te vragen via eigen logo (7 kruisjes op zerk, links).
Ook collecties uit andere Vlaamse provincies en uit Henegouwen (Hainaut). 

NB-1 - Voor verdere info volstaat het te googelen op 'militair kerkhof' of 'militaire begraafplaats' + plaatsvermelding
NB-2 - Lijst via W.P. : http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Lijst_met_Militaire_begraafplaatsen
alsook : http://www.flandersfields.be/nl/doen/wereldoorlog

Met DANK aan al die 'fotografen' en 'indexeerders' die zo het verleden, maar ook al die (meestal jong!) gesneuvelden levendig in ons collectief geheugen houden.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2266
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
11 november... zo veel meer dan een 'verlengd weekend'...
Ter nagedachtenis aan die honderdduizenden - vooral jong - gesneuvelden uit 'de Grote Oorlog' en zoveel andere oorlogen daarvoor en daarna...
Zoals veel 'genealogen' behoor ik tot de generaties met grootouders die beide oorlogen meemaakten :
we ondergingen die niet, maar door hun verhalen wisten & voelden we héél goed wat 'oorlogstijden' waren.
De nieuwste generaties kennen alleen nog allerlei 'virtuele oorlog' en 'spelletjes'
maar als oorlog - gelukkig! - alleen nog via 'schermen' gekend is, dan zeker ook de echte, ruwe feiten doorgeven aan hen, o.a. via
documentaires, kwaliteitsvolle docudrama's en oud beeldmateriaal.  In dit digitale tijdperk kan dit alles zo maar in huis gehaald worden... 
Daarom ook volgende info, ook belangrijk voor ons, 'genealogen'

(1)
http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=ni ... een-update

(2)
De grootste online-collectie foto’s van België tijdens de Eerste W.O. is niet Belgisch maar Frans!
Met dank aan Mon, zie : http://nl.geneanet.org/forum/?topic=543602.0

(3)
Terugkerend naar vorig tekstje (#10) over de militaire begraafplaatsen. Veel graven werden reeds - deels - gefotografeerd + online gezet bij GNN.
Maar... online betekent niet 'automatisch geïndexeerd' zijn... Wie zich geroepen voelt om mee de graven der gesneuvelden te indexeren is welkom;
zo kunnen we 'onze jongens' nog een stukje meer 'vereeuwigen' en kunnen nazaten of bloedverwanten hun rustplaats vlot opsporen.
Zie hiervoor : http://nl.geneanet.org/kerkhof  (met de eenvoudige werkwijze)
Vanaf hier ontdek je de militaire begraafplaatsen (Fr. : cimetières), herkenbaar aan de zerkjes links met 6 kruisjes;
onderaan rechts kan je via de cijfertjes verder 'bladeren'.

Een belangrijke nota hierbij : 
Je kan gelijk welke begraafplaats indexeren en zelfs gelijk welke graven (= die met potloodje, links onderaan de afbeelding);
je kan zelfs enkel soldatengraven van een bepaalde nationaliteit indexeren, maar...
op sommige foto's staan 2 grafstenen en die moeten dan wel beide geïndexeerd worden.

Vredevolle groetjes, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2266
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
En dit pracht initiatief van Geneanet Frankrijk verdient hier toch ook een plaatsje :
http://www.geneanet.org/14-18/  met onderaan een kalender om een datum op te vragen.
Belangstellenden met wat kennis van de Franse taal kunnen dit 'Petit Journal' dagelijks volgen op het Franstalige GNN-blog. 
Zo gaat het vandaag over de winterse oorlogsomstandigheden... Neem er eens rustig de tijd voor, want met tal van mogelijkheden (links),
documenten, krantenartikels alsook gesneuvelden die bij GNN werden geïndexeerd... van een mooi eerbetoon gesproken.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2266
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Nog steeds extra herdenkingsevenementen, tentoonstellingen en vrijgegeven archiefstukken,
nu, 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog; hier nog twee verwijzingen naar RAB-nieuwsberichten :

- meer dan 6.000 foto's over de grote oorlog online
(gedeporteerde) dwangarbeiders tijdens W.O.I

Laten wij, Europeanen W.O.I en W.O.II nooit vergeten...
Een uitstapje met de (klein)kinderen naar Ieper en de Westhoek deze zomer?
"We zijn allemaal broeders"... ook (oer)oude stambomen leren ons dat.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2266
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
In aansluiting op het tekstje van deze morgen (even naar boven scrollen), hier nog wat praktische info over het
In Flanders Fields Museum.
Vooral dan hun site zo nog niet ontdekt.
>>> Vanaf de homepage verder naar o.a. actualiteit, agenda en... de namenlijst (in grijze blokletters) met de 3 opties.

En deze fotocollectie, opgesierd met klaprozen (poppies), die opschieten in omwoelde grond, verbergt via-via ook nog heel veel info.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2266
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Reeds 73 jaar vrede in grote delen van Europa... een absoluut record!
Herdenking van oorlogsslachtoffers en bevrijdingsvieringen blijven belangrijk,
zeker in een tijd waar staten terug op zichzelf plooien, eigenbelang prioritair...

Voor Nederland - Nationale Dodenherdenking op 4 mei en op 5 mei Bevrijdingsdag :
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Dodenherdenking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevrijdingsdag
Voor België e.a. landen is dat V(ictory)-dag op 8 mei (tot in 1974 nog een feestdag) :
https://nl.wikipedia.org/wiki/V-dag
Nu herdenking van de gesneuvelden van beide wereldoorlogen op 11 november.


Identiteitskaarten... nog een kans om een foto van verwanten de vinden;
mogelijks via lokale archieven en heemkundige kringen, zie :
https://nl.geneanet.org/forum/viewtopic ... 0#p1335150 (tekstje van 18 maart, puntje 3)

Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden de Belgen voor het eerst verplicht een identiteitskaart bij zich te hebben.
Men sprak toen van een eenzelvigheidsbewijs
, zie verder :
http://bouveloo.be/nieuws-info/kleine-en-grote-wetenswaardigheden-over-de-eerste-wereldoorlog/identiteitskaart-met-foto.html

En voor Nederland - weliswaar voor de 2de W.O. :
4300 pasfoto's uit Tweede Wereldoorlog gedigitaliseerd - Bron : "De Stem", 10.11.2017
De 4300 glasnegatieven van pasfoto's die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gemaakt
van bijna de hele Waspikse bevolking van 15 jaar en ouder, zijn gedigitaliseerd :
http://www.salha.nl/archieven-en-collecties/voorouders/bladeren-door-genealogische-bronnen/weergave/register/layout/default/id/35414e53-bb80-c328-9c8f-0aab9142fce4/trefwoord/register_type/Pasfoto%27s

PS - Overloop even vorige tekstjes & linkjes zo nog niet ontdekt.

Plaats reactie

Terug naar “Secundaire bronnen”