Wijziging Privacy Akten

mon1
mon1
Berichten: 2873
Dag,

Vanaf 31 maart 2019:

Nieuwe regels akten van de burgerlijke stand.

Akten van de burgerlijke stand waren tot nu pas openbaar na 100 jaar. Dat verandert voor huwelijksakten en overlijdensakten die respectievelijk na 75 jaar en na 50 jaar openbaar worden. Vanaf 31 maart 2019 kan iedereen een uittreksel of afschrift van de akte krijgen. Voor de andere soorten akten, zoals geboorteakten, blijft de termijn op 100 jaar. Die soepeler termijnen moeten genealogisch en demografisch onderzoek makkelijker maken. Deze wet van 21 december 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2018 (Federale Overheidsdienst Justitie, Titel 11. - Wijzigingen van de wet van 18 juni 2018 , Art. 166).

Bron : Facebookpagina "Fam Vla" Mathieu Kunnen
Vriendelijke Groet, Cordialement,

Raymond alias "Mon"
Geneweb/Fiche for ever
Database "mon1" under Maintenance

Terug naar “Genealogisch Praatcafé”