Plaats reactie

Bidprentjes en overlijdensberichten

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Overlijdensberichten zijn een onmisbare bron voor genealogen, zeker voor starters! Niets nieuws wat ik hier zeg. Maar...
toch nog eens wijzen op het belang van discreet omspringen met RECENTE(RE) overlijdensberichten, mensen niet te kwetsen.
De data die ze ons tonen, kan je verbergen op je GNN-stamboom, als je dan toch de recent overledenen wilt indexeren in je boom. 
Geen verder commentaar hierover, maar volgend forumdebatje is daarover veelzeggend & verhelderend :
http://nl.geneanet.org/forum/?topic=536194.0


greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Links zoals onderstaande zijn bijzonder handig :
http://www.inmemoriam.be/nl/overlijdens/uitgebreid-zoeken/#.Vt_tXrb2aM8
maar toch ook weer een tweesnijdend zwaard (zie mijn vorig tekstje # 16).

En daardoor zien we in dit digitale tijdperk serieuze veranderingen in de OPSTELLING van een overlijdensbericht...
Hier bij ons 'op den buiten', waar mensen mekaar nog wat kennen, worden er nog 'doodsbrieven' in de bus gestoken...
Ik herinner me dat we vroeger met z'n allen 'gretig' (eigenlijk ongepast woordje!) die 'brieven' bestudeerden...
Zo van : wie is er ondertussen getrouwd en heeft al kinderen? Welk overlijden wisten we nog niet? En, naar waar is die verhuisd?
Kortom : de rechterbladzijde (met ook meer kinderen vroeger) stond goed vol...

Nu is men daar meer & meer spaarzaam & sober in geworden... soms alleen maar een :
"De kinderen & kleinkinderen en de (schoon)broers & (schoon) zussen danken u voor het medeleven"...
Ga zelf maar eens na in je verzameling overlijdensberichten.
En rouwadressen staan er al helemaal niet meer op... Zelfs begrafenisondernemers WAARSCHUWEN daarvoor en...
voorzien desgewenst iemand om op het huis van de rouwende familie te letten tijdens de begrafenisplechtigheid, want...
inbraak op zo'n dag van diepe rouw is niet meer uitzonderlijk... hoe ver het niet-medeleven kan gaan!...

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Interessant overblijfsel uit vorige eeuw zijn de "COLLECTIEVE DOODZANTJES"
die op kermismaandag in de jaarlijkse 'gedachtenisviering voor de overledenen'
(voor Kath. kerkelijke begrafenissen dan wel) werden uitgedeeld.
Nog geen 'folklore' want gebeurt nog elk jaar in vele Vlaamse dorpen op die dag.
Een chronologische vermelding der overledenen van het voorbije jaar + overlijdensdatum + leeftijd. 
In heemkundige kringen kan je ze wellicht vinden.
Zo staan alle "collectieve doodsprentjes" van Moerkerke vanaf... oktober 1907 (!) in de lijvige :
"Studie over de geschiedenis van de Sint-Dionysiuskerk in Moerkerke" van D. Raman, uitg. 2007 

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Op de vooravond van Allerheiligen & Allerzielen hier een uitgebreide vindplaats van BIDPRENTJES ('doodzantjes') en ROUWBRIEVEN e.a. 'prentjes',
aangekondigd in "Nieuwsflits", november 2016 en van de werkgroep van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te MELLE;
ter plaatse te consulteren, maar ook online in alfabetisch opgelijst : http://www.erfgoedmelle.be/rouwbrieven2.html (niet alleen van Melle en wijde omgeving).

De werkgroep zelf aan het woord :     
Ziehier de inhoud van onze gegevens- en beeldbank Genealogiebronnen op 30/09/2016.
De aantallen tussen haakjes zijn die van 30/06/2016. rouwbrieven : 194.581 (193.013) waarvan 46.514 (39.341) met afbeeldingen bidprentjes : 196.147 (195.704)
waarvan 3.608 (3.395) met afbeeldingen overlijdensberichten : 102.535 (101.671) waarvan 5.150 (4.341) met afbeeldingen communieprentjes : 9.967 (9.922)
waarvan 9.753 (9.067) afbeeldingen geboortekaartjes : 1.349 (1.120) alle met afbeeldingen doopakten in parochieregisters : 6.804 (6.804)
waarbij 371 (371) afbeeldingen van de registerbladen (ongewijzigd omdat er nu ontwerpwijzigingen aan het programma doorgevoerd worden)

>>> samen goed voor 519.546 (516.000) borelingen, dopelingen, communicanten, ingeschrevenen en overledenen en 67.295 afbeeldingen.
        Daar bovenop zijn er 1.077.737 (1.075.058) namen van verwanten geregistreerd; dus alles samen 1.597.283 (1.591.058) persoonsvermeldingen.

>>> Wil je ook "Nieuwsflits" ontvangen? Meld je dan aan bij http://www.erfgoedmelle.be/werkgroep_genealogie.html
>>> Opletten met Communieprentjes daterend van begin vorige eeuw : http://nl.geneanet.org/forum/?topic=517045.0

>>> neem eventueel ook vorige tekstjes eens door, voor blz. 1 : rechtsboven of onder.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Bidprentjes,
in Vlaamse dialecten meestal  'doodzantjes' of  'doodsbeeldekes'.
Ook nog : in memoriam- en rouwprentjes of doods-, knekel- en herinneringsplaatjes...
Gewoon es allemaal op een rijtje voor wie al googelend op ontdekking wil gaan.

Bidprentjes zijn vrijwel alleen bekend in 'Rooms Katholieke' streken, om de eenvoudige reden dat men ook nog voor overledenen bad / bidt.
In Frankrijk bestaat de gewoonte weinig of niet, meteen de reden waarom er bij Geneanet (met Franse hoofdzetel) geen bidprentjesproject is,
maar wel een project voor prentbriefkaarten en grafzerken... Ik probeer het nog eens aan te kaarten.
Voor Franssprekend België, zie "Images mortuaires", maar... met deze term krijg je voor Frankrijk dodenmaskers en mensen op hun sterfbed.

Nog 3 interessante Nederlandse sites  :
- Nederlands Bidprentjes Archief : http://bidprentjesarchief.nl/?pagina=nba-splash
  >>> bladeren via items linkerbalk
- De N.G.V., O. West-Friesland  :
  http://www.ngv.nl/wwwOWF/homepage.php?a ... WF&frams=n
  >>> met alfabetische index en info die ook herkenbaar is voor andere provincies, incl. Vlaanderen
- http://www.ngv.nl/Links/homepage.php?action=categorie&cat1=10&cat2=familieberichten%20en%20bidprentjes&frams=n 
  >>> lijst eens volledig doornemen

Wat de teksten op die prentjes betreft...
Ze werden na 1965 door de naaste familie opgesteld; daarvoor meestal van de hand van de pastoor.
Als deze laatste 'zijn kudde' goed kende, konden daar wel eens rake persoonsbeschrijvingen op staan
(altijd positief uiteraard, want "van de doden geen kwaad"). 
"Wordt vervolgd", door mij of... iemand van jullie.  mvg, Greta   

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Mooi nieuws! We hebben eindelijk ons eigen rouwbrieven- en bidprentjesproject op Geneanet.
Pas jaren nadat zoveel andere organisaties met hun vele vrijwilligers projecten opstartten...
Feit is dat maar 'twee halve landen' vragende partij waren :
- NL : voor de Protestantse bevolking zijn bidprentjes als 'vloeken in de kerk', 'not done';
- VL : GNN-Nederlandstalig is enkel spreekbuis voor Vlaanderen.

Dit laattijdig initiatief brengt - net zoals bij ons Geneagravesproject - de steeds weerkerende opmerking dat "dubbelwerk onnodig" is
want er bestaan in Nederland en Vlaanderen al jarenlang alom initiatieven, ook van privépersonen...

Positief is voortaan wel :
- handig 'in eigen huis' (opzoeken & overnemen);
- een veel ruimer publiek wordt aangesproken (delen & nemen);
- keuze uit de meest duidelijke & volledige documentjes!

>>> Vergeet niet, bij het aanklikken van de projecten, via de grijze bovenbalk de volgende bladzijden op te vragen als het om (soms grote!) collecties gaat!

Nog het volgende -  in onze geseculariseerde maatschappij met minder gelovigen en dus minder kerkelijke begravingen,
wordt de term 'bidprentjes' stilaan misleidend, dit in tegenstelling tot vorige eeuwen. 
Nu zijn het eerder 'gedenkprentjes' (of 'doodzantjes', zoals in de spreektaal).
Toch worden ook voor de groter wordende groep 'niet' en andersgelovigen gedenkdocumentjes verspreid :
rouwbrieven en -kaartjes, soms ook aankondigingen in kranten; voor kranten verwijzen we naar het forumtopic oude kranten (de tekstjes # 4 t.e.m. 11).

Voor uw medewerking, van harte dank namens ons allemaal.
PS - Langzaam, maar zeker, zoals bij ons Geneagravesproject : sedert augustus worden de foto's van... 1 miljoen grafzerken bewaard!!

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
De grootste collecties van bidprentjes worden bewaard
- in Heemkundige (VL) of Landelijke (NL) Kringen (lokaal maar niet altijd digitaal!) of zijn
- te vinden bij de overkoepelende Verenigingen, de NGV (NL) en Familiekunde Vlaanderen,
- of bij onafhankelijke werkgroepen zoals te Melle (# tekstje 18).  Maar, ook...

(1)
Lang voor ons recente bidprentjesproject bij Geneanet (zie vorig tekstje #20!),
waren al GNN-leden actief met het delen van bidprentjes...  Ken je deze GNN-publicaties al?

- "F. Roquet" : mega veel gegevens die via bidprentjes werden bijeen verzameld!
  Neem eerst de manier van werken van "F.R." op haar GNN-welkomblad eens door;
  dan een familienaam oproepen via 'naam en Sosanummer' rechtsboven of,
  zoeken via het kleine uitrolmenu (op zelfde plaats) en 'alle namen tonen' opvragen.

- Verder is er de grote verzameling doodsprentjes van Esther V.W..

(2)
De verzorgde site "Philippe verzamelt" met een onthullende historiek, vergezeld van vele oeroude bidprentjes. 
Via 'home' (bovenbalk > zoeken) geraak je bij de zoekrobot. 

Belangrijk voor eenieder, voor zowel voor Nederland als Vlaanderen!
De meeste doorgegeven linkjes op dit forumtopic verwijzen naar 'levende' sites,
m.a.w. databases die nog altijd worden bijgewerkt & aangevuld!
>>> naar boven scrollen voor eerdere tekstjes + linkjes en 'bladeren' via cijfertje linksboven of -onder. 

Veel zoek- en vindplezier toegewenst!

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
In vorige tekstjes al een resem online websites doorgegeven met rouwbrieven & bidprentjes;
meestal regelmatig aangevulde sites! (naar boven scrollen + p.1 via cijfertje 1 rechtsboven of -onder)

Maar ook ter plaatse (dus niet online) werd veel gedigitaliseerd of gewoon geklasseerd.
Een bezoek aan je lokale heemkring(en) of afdelingen van Familiekunde Vlaanderen
is een aanrader + collecties worden ook hier verder aangevuld.

Hier een update bij Familiekunde Gent :
http://www.familiekunde-gent.be/7500-bidprentjes-en-20750-rouwbrieven-extra/ - Citaat :
We hebben aan onze indexen van rouwbrieven en bidprentjes maar liefst 7500 bidprentjes en 20750 rouwbrieven toegevoegd.
Vanaf heden kan u dus speuren in maar liefst 31543 personen waarvan we de rouwbrief digitaal in ons bezit hebben en
18437 personen waarvan we het bidprentje digitaal in ons bezit hebben.
NB - Niet alleen Gentse overledenen!

Voor Nederland
Blijf o.a. de links van de NGV opvolgen zie : http://www.ngv.nl/Links/homepage.php?action=categorie&cat1=10&cat2=familieberichten%20en%20bidprentjes&frams=n
Nu wel eerst inloggen, zo voor Twente : http://www.ngv.nl/wwwTWE/homepage.php?action=bidprentje&site=TWE&frams=n

En... doorgeven van 'bidprentjessites', die gratis en transparant zijn, kan op dit forumtopic.

bvanhoudt
female
Berichten: 1
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Mijn tante is overleden en ik heb een aantal doodsbrieven gevonden waarvan ik de gegevens wil delen omdat die niet echt mijn eigen familie aanbelangt. Hoe kan ik dit doen ? Kan ik die op deze site laten publiceren en hoe moet ik dan daaraan beginnen ? De gegevens kunnen misschien een hulp zijn voor andere mensen die hun voorouders zoeken

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Mooi initiatief, mevr. Van Houdt!

Overlijdensberichten dienen eerst ingescand te worden om ze te kunnen plaatsen op Geneanet.
Verder gewoon plaatsen onder 'Bidprentjes', want dat is er voor bestemd :
https://nl.geneanet.org/community/ (naar beneden scrollen).
En, wie oude 'doodsbrieven' bezit, altijd de moeite waard om ze te 'delen met velen'.

mvg, Greta

joke0507
female
Berichten: 10
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Beste

Ik ben op zoek naar bidprentjes/overlijdensbericht van bovenstaande familie's uit de gemeente Wemmel. Aangezien er geen heemkring in deze gemeente aanwezig is, kan ik moeilijk mijn gezochte informatie terugvinden.

Hopelijk kan er iemand mij verder helpen.
Tips zijn altijd welkom!

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Je vraag samengevoegd bij het forumtopic 'bidprentjes en overlijdensberichten';
zo kan je meteen even de tips en vooral de linkjes doornemen voor je zoektocht.
(blz. 1 via cijfertje 1 rechtsboven of ,-onder).

mvg, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Nog geen reactie voor Wemmel. Ik zou zeker eens mijn licht opsteken bij :
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/wiezijnwe.html

En t.a.v. streekgenoten + misschien ook nog voor jou interessant, Joke :
Heemkundige Kring Gooik met - nu - 8.518 doodsbrieven en bidprentjes (even wachten wegens groot bestand) :
http://78.24.169.212:8080/heemkunde/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=10547:doodsbrieven-en-bidprentjes-v&catid=235:doodsbrieven-en-bidprentjes&Itemid=161

Na kerkhofbezoek, nog een serene Allerzielengroet, Greta

ingridw66
ingridw66
Berichten: 1
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
indeke schreef:
13 november 2015, 23:49
www.indeken.be
dank je wel ik heb nu info van een voorouder uit België top
Ingrid

indeke
indeke
Berichten: 22
Stamboom : Niet grafisch
Stamboom bekijken
Graag gedaan Ingrid.

Plaats reactie

Terug naar “Genealogische aspecten van oude foto's, prentbriefkaarten en affiches en van bidprentjes, rouwbrieven en grafzerken, gedenkplaten”