Plaats reactie

Onwettige kinderen

gdelamper
female
Berichten: 49
Stamboom : Niet grafisch
Stamboom bekijken
Hallo, noge even dit:  interessante tekst over het wettelijke gedeelte :

http://www.bskempen.be/info_files_nl/onwettige_kinderen.htm

Misschien heeft iemand de link al gegeven


groetjes


gina

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Dit pittige mastodontdebat eens van onder het stof gehaald, alhoewel veel 'stof' zat er niet op want 
een publiekstrekker omdat wij, stamboombouwers allemaal met zg. ONWETTIGE KINDEREN worden geconfronteerd.
Hierbij een grondige studie daarover :

"Vrijen en trouwen te Deinze (1699-1893)", E. De Wulf, e-thesis
Een historisch-demografische studie van het premaritaal gedrag in een kleine stad."
http://www.ethesis.net/vrijen_en_trouwe ... stuk_8.htm
meer bepaald hoofdstuk 8, handelend over : 
- de beroepsstructuur en de gemiddelde leeftijd van ongehuwde moeders; hun toekomstperspectief
- wettigingsgraad van onwettige kinderen en wettigingstijd van voorkinderen
- allerlei tabellen + bibliografie voor verder grondig onderzoek

NB-1 - Een citaat : "In de scharniereeuw 1750-1850 nam het aantal onwettigen en het aantal prenuptialen enorm toe. 
          In de voorgaande periode 1650-1750 kwamen bijna geen voorhuwelijkse kinderen voor."
 
NB-2 - In de studie werd uitgegaan van het kleine stadje Deinze.  Herkenbare cijfers in eigen 'platteland' stamboom :
          onder mijn rechtstreekse voorouders 3 'onwettigen' rond 1800 en (nog) geen daarvoor...
          Van die 3 vrouwen zijn er 2 'repeaters' (= meer dan 1 onwettig kind en wellicht met man uit naaste omgeving)... Ook bij jullie?
          In grotere steden en 'anonieme' grootsteden liggen die cijfers meer dan waarschijnlijk hoger.
NB-3 - Een thesis is een wetenschappelijke studie en bijgevolg mag niets overgenomen worden in een publicatie
          zonder toestemming van de auteur + bronvermelding.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
(1)
Bij het overlopen van de bewerking van G. Tavernier, bemerkte ik onder de 'criminele' processen nogal wat
alleenstaande vrouwen, beticht van feiten die in vorige eeuwen wel zwaar doorwogen, zoals 'overspel bedrijven'...
Er bestaat een kleine - met nadruk op 'kleine' - kans dat je in dit soort documenten
'onbekende vaders' kunt ontdekken, alhoewel veel van soortgelijke registers niet online staan
en zelfs nog niet bewerkt zijn, m.a.w. dat wordt dan archiefwerk ter plaatse.

De lijsten zijn zowel opgesteld per naam als per plaats; verder ook feitentabellen.
Met ook personen uit andere streken, provincies en naburige landen (zie lijst met plaatsnamen)!
Bewerking van criminele registers van het Brugse Vrije, periode maart 1724 - januari 1796
http://users.skynet.be/g.tavernier/bewerking_criminele_registers_dudzele_1574-1770.pdf

Hier geen casussen, enkel namen, zie daarvoor onder de namenlijsten, o.a. La Roye Marie, Logier Amelberga,
Lievens Livine, Lootens Genoveva, Neels Joanna, Parmentier Annemarie, Portelancie Marie Joanne, Reynaert Pieter,
Toneel Annemarie, Vanden Broele Appolonia, Van Thournout Marie Anne, Vermeersch Marie Anne, Vermeersch Theresia.

Wie nog soortgelijke online bewerkingen kent, graag via dit forumtopic!
Wie dit topic nog niet zou kennen, bladeren via cijfertjes rechtsboven of ,-onder.

(2) gerelateerd forumtopic, over 'voorkinderen' met al dan niet de naam van de vader :
https://nl.geneanet.org/forum/viewtopic ... 9&t=590781

sylviav
female
Berichten: 19
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Ook in mijn stamboom, aan moederskant, veel witte vakjes. Deze tak van de stamboom komt uit de grensstreek met Frankrijk (de Westhoek) en er is veel migratie over en weer. Wellicht speelt dat een rol.
In een andere tak van mijn stamboom komen wat vrouwen voor die zwanger tot hoogzwanger waren op hun huwelijksdag, een trouwde zelfs een week voor de bevalling. Het kind kreeg als doopnaam een voornaam die nergens anders in de stamboom voorkomt, maar wel was de tweede naam die van de wettige echtgenoot. Aangezien ik ergens gelezen had dat een huwelijk 'op het laatste nippertje' tamelijk vaak een huwelijk was als laatste redmiddel als de echte vader niet wilde trouwen - en de wettige vader dus niet de biologische vader is - vroeg ik mij af of zo'n van de traditie afwijkende voornaam een hint is naar de echte vader?
Ik heb weet van een huwelijk waarbij de vrouw zwanger was, echter niet van haar bruidegom. De bruidegom zelf dacht van wel... en heeft dat zijn hele leven blijven denken. Ook hier is de voornaam, van de stamhouder/oudste zoon een familievreemde naam.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
(1) Wellicht gaat het in je laatste alinea over 'de onbekende soldaat' die rond 1900 werd geboren :
https://nl.geneanet.org/forum/viewtopic ... 7&t=591332
Hij kan best nog in de jaren 1980 geleefd hebben, m.a.w. met overlijdensdata
die nog onder de privacyregels vallen ter bescherming van de naaste familie.
Het is aan de (zo gezegde?) nazaten om desgewenst 'de zaak' tot op het bot uit te spitten,
desnoods met DNA-testen. Over betrouwbare methodes e.a., zie eventueel :
https://nl.geneanet.org/forum/viewtopic ... 2&t=588999

(2) Over 'familievreemde' voornamen kunnen we ons niet zomaar uitspreken,
feit is dat er vanaf 1800 (na de overgang naar de Burgerlijke Stand) veel meer variatie in de voornamen komt.
Daarvoor (in de tijd der Parochieregisters) zie ik enkele 'familievreemde', ja zelfs unieke voornamen
in mijn stamboom voor kinderen die de nooddoop kregen, zo bij mij éénmaal Joachim en éénmaal Emmanuel
in de 18de eeuw alsof... men aan die doodzieke borelingen de klassieke namen (zoals Petrus en Joannes) of
die van de grootouders niet wou geven... Het blijft bij een aanvoelen natuurlijk.

Maar zeker als een oudste kind niet de naam van één der grootouders draagt,
kan dat in zo'n geval een reden tot wantrouwen zijn
(zo bij mij ene Franciscus die 2 maanden na het huwelijk van zijn ouders werd geboren,
waarbij geen enkele Frans te bespeuren in zijn of haar familie...).

Dacht ook aan mijn 'bastaard' voormoeder die in 1799 de naam Josepha Carolina kreeg :
Carolina, de naam van haar toen 19-jarige moeder en de vrij unieke naam Josepha...
wellicht naar haar onbekende vader Jozef (de 'onmogelijke' relatie die niet doorging te Brugge)?
Terug thuis in Adegem (O.Vl.) huwt ze met iemand van het dorp waarmee nog 5 kinderen...
Slechts 1 zoon en... die wordt Joseph genoemd... Hier ligt het er bijna 'vingerdik op'...

>>> Interessant om nog vaststellingen van andere collega's te horen! mvg. Greta

sylviav
female
Berichten: 19
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Dat heb je goed geraden, van die onbekende soldaat ;-) De voornaam die aan het kind gegeven werd, was in de tijd van zijn geboorte helemaal niet in de mode. Dat zegt toch ook al iets.
Ik blijf zoeken naar de naam van die soldaat, al weet ik natuurlijk niet of het inderdaad de natuurlijke vader is. De fysieke gelijkenis is wel sterk, maar ja, op één (wellicht twee, als de tweede foto dezelfde man is) foto kun je niet echt voortgaan, he. Ondertussen betrap ik mij erop dat ik voortdurend speur naar bekende trekken in willekeurige gezichten die ik zie. Wie weet!
Met de voornaam zou ik de militieregisters van dat jaar willen naspeuren, zien of er zo een bij zit die in Brugge gekazerneerd was. En dan? Hoe verder? Het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg.

sylviav
female
Berichten: 19
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
En ook interessant: de twee volgende zonen kregen wel respectievelijk de namen van de grootvaders.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Bij koekoekskinderen van recentere onbekende vaders kan het inderdaad interessant zijn
om - ook - op het uiterlijke, de gestalte af te gaan...
Zo zijn de nazaten van 'mijn' bovenvermelde Frans bijna allemaal groot van gestalte en
de nazaten van zijn (half??) broers en ,-zussen merkelijk kleiner...
Ook hier kan je er bijna niet naast kijken om conclusies te trekken ;-)

En ja, dat pas de tweede en derde zoon de naam der grootvaders krijgt, zegt ook al wat...

Met 'familievreemde' voornamen zou ik voorzichtiger zijn, want in een tijd
dat er volop nieuwe namen verschijnen in Vlaanderen, denk maar aan Amelie, Rosalie, Victor, Medard.
Ontroerend - Eén van mijn voorouderkoppels, dat pas voor de eerste keer trouwde als dertigers in 1800,
noemde hun oudste zoon Désiré (letterlijk : de Gewenste); gewoon 'not done' in de 18de eeuw...
En in een tak van rijke 19de eeuwse herenboeren kregen zelfs de oudste kinderen soms
speciale (lees : 'chique') voornamen zoals Cypriaan, Bonaventura en Genoveva, Brigitta.

Succes & plezier met je zoektocht. mvg, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Ter attentie van de volgers van het forumtopic 'Onwettige kinderen'
In aansluiting bij mijn tekstje van 17 april (naar boven scrollen) over processen
n.a.v. geboorte van een kind buiten het huwelijk (...), hier nog een straffere casus :
een alleenstaande moeder, zelf dochter van een alleenstaande moeder,
die haar kind baart en laat dopen in een dorp waar ze niet welkom is en - dus -
zelfs geen bijstand kreeg van de 'heiligegeesttafel' of 'armendisch' :
https://nl.geneanet.org/forum/viewtopic ... 6#p1354926

Uiteraard zijn niet alle alleenstaande moeders in voorgaande eeuwen zo 'berucht',
getuige alleen al het feit dat er meestal weinig of geen extra vermeldingen staan
in de geboorteakte van een 'onwettig' kind!

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Kinderen van der minne: bastaarden van adel en burgerij in je kwartierstaat, zie :
https://familiekunde-vlaanderen.be//activiteiten?cdbid=83674c23-df4e-4090-92a0-fa65e892548b

In de late middeleeuwen was het, in tegenstelling tot later en zeker nu, niet ongewoon
bastaardkinderen als zodanig te aanvaarden. Ze kregen een plaats in de familie en hadden bepaalde rechten.
J. Caluwaerts nam dit fenomeen zoals het in adel en burgerij bestond, onder de loep; hij ging na hoe breed verspreid het was
en legt uit hoe je bastaardkinderen op het spoor kan komen en verwerken in je genealogie.
Een boeiende lezing over een niet zo maar vanzelfsprekend iets. Voor de lezing zelf wat 'nipt' om nu nog aan te kondigen,
maar interessant gegeven voor zij die dieper willen graven in archieven
of... gemeenschappelijke 'adellijke bastaarden' ontdekken bij 'diepgravers' ;-)

De beroemdste, nog oudere 'bastaard' is Willem de Veroveraar (ca.1028-1087), zie : https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_de_Veroveraar
(...) Voor Willem op pelgrimstocht vertrok naar Jeruzalem, liet zijn vader de Normandische edelen hun trouw zweren aan Willem.
Hoewel Willem buitenechtelijk was, was dit niet vreemd omdat in Normandië nog altijd het oude gewoonterecht van de Vikingen gold
(de "more Danico") waardoor een man meerdere vrouwen kon hebben, en hun kinderen wettige erfgenamen waren.


NB - Naar boven scrollen voor vorige tekstjes + bladeren via cijfertjes rechtsonder of ,-boven.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Vroeg of laat wordt iedere stamboombouwer met zogenaamde 'onwettige' kinderen geconfronteerd,
daarom ook nog deze onthullende topics hieromtrent :

- Interessante aktes uit 1774 op het paleografisch forum : https://nl.geneanet.org/forum/viewtopic ... 0&t=586180
Vooral de reacties van 14.02.2018, 21:33 van PVD en 17.02.18, 15:30 van BdB
We onthouden hier vooral de naam van de meter : Maria Agnetae Francois = Maria van Agnes Francois...
zo te zien een dochter van een alleenstaande moeder.

- En, voor de happy few (de gelukzakken) die via aktes toch een vader ontdekken,
enkele omschrijvingen van weleer : https://nl.geneanet.org/forum/viewtopic ... 0&t=625634

- Naar boven scrollen voor vorige reacties + nog eerdere via cijfertjes rechtsboven of ,-onder.

rphilippohoff
female
Berichten: 3
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Als een ongehuwde moeder trouwt niet met de vader ( deze is niet bekend ) maar de echtgenoot waarmee ze huwt wil het kind wel zijn naam geven ( dus geen bloedverwant ) welke lijn ga je dan volgen? Die van de moeder?
Hoop dat iemand mij daar antwoord op kan geven.
Bedankt alvast.
mvg Ria Philippo-Hoff

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Berichten: 2425
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
In de term 'genealogie' zit feitelijk al het antwoord verborgen :
een stamboom wordt opgebouwd op basis van de genetische band of bloedverwantschap.
Als de onbekende vader niet kan gevonden worden - meestal niet - dan stopt het hier helaas.
De echtgenoot waarmee die ongehuwde moeder achteraf huwt, kan wel vermeld worden,
maar dan enkel als tweede huwelijk van die moeder.
En, je kan desgewenst en uit interesse zijn voorouders opzoeken,
maar strikt genomen hoeft het niet want hij is niet echt familie van het kind.
mvg, Greta

lanckact
male
Berichten: 76
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Aangezien de vader geen biologische band heeft met het kind zou ik in eerste instantie de lijn van de moeder vervolgen. Alleen als je je huidige familienaam aan die stiefvader te danken hebt, dan zou ik misschien eerst zijn lijn vervolgen.

rphilippohoff
female
Berichten: 3
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Dank voor jullie snelle reactie. Hier kan ik wat mee.
Mvg Ria Philippo-Hoff.

Plaats reactie

Terug naar “Dagelijks leven van uw voorouders”