Plaats reactie

Huwelijksakte Wuustwezel 1725

gabrielsm
male
Berichten: 239
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Dag iedereen,

Bijgevoegde akte is van het huwelijk tussen Bartholomeus Petri van Velthoven en Maria Joannis van Loveren, voltrokken op 1 maart 1725 te Wuustwezel. Ik kan ook nog net ontcijferen dat het koppel in de tweede en derde graad verwant is aan elkaar. Maar wat er voor de rest wordt geschreven is me niet duidelijk. Kan iemand mij hierbij helpen?

Met vriendelijke groet,
Michel
Bijlagen
trouwakte Bartholomeus van Velthoven en Maria van Loveren.png

bartjans
bartjans
Berichten: 1234
Stamboom : Niet grafisch
Stamboom bekijken
Er zullen nog wel wat foutjes in staan, maar alvast dit. Wordt vervolgd als ik wat meer tijd heb...
Martius
1. solemnisatum est matrimonium Bartholo-
maei Petri Van Velthoven et Mariae Joannis
Van Loveren facta dispensatione in secundo et
tertio gradu consanguinitatis ex una et terti-
ae quarti eiusdem ex triplici ex altera
partibus graduum cum hoc tamen decreto
quod oratorum praedictorum alter alteri super
vivens perpetuo absque spe coniu-
g(u)m remaneat facta est haec dispensatio 23
febr. 1725 ab ill(ustrissi)mo ac rev(eren)d(issi)mo d(omi)no episcopo
Antverpiensi authoritate apostolica ipsi ad hoc
delegata in super dispensatum est quoque in
tempore clauso et tribus proclamationibus.
Testes fuerunt Wilhelmus Maesmans et Petrus
Maesmans.

gabrielsm
male
Berichten: 239
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Alweer mijn hartelijke dank, Bart.

Intussen heb ik via internet eens geprobeerd om van die latijnse tekst een zinnige nederlandse vertaling te maken. Maar die tolk van Google produceert alleen maar gebral. Dus veel wijzer ben ik van hem niet van geworden.

Wel vroeg ik me af waarom er gesproken wordt over zowel tweede als over derde graad van bloedverwantschap? Als men verwant is in de tweede graad is men gelijk toch ook verwant in de derde, vierde, enz... graad? Of bedoelt men daarmee dat er via twee verschillende familielijnen twee verschillende verwantschappen te onderscheiden valt? Want als dat zo is dan heb ik blijkbaar toch een foutje gemaakt. (Er van uitgaand dat een Bisschop nooit fouten maakt, natuurlijk)

Vriendelijke groet,
Michel

basdenbrok
male
Berichten: 884
Tweede en derde graads bloedverwantschap zal hier betekenen dat het van de ene huwelijkspartner twee stappen en van de andere huwelijkspartner drie stappen is naar een gemeenschappelijke voormoeder of -vader. Zij waren dus zeg maar neef en achternicht van elkaar, of nicht en achterneef.

basdenbrok
male
Berichten: 884
Daarnaast waren ze waarschijnlijk via andere lijnen nog derde en vierde graads verwant aan elkaar via een drievoudige afstamming van een andere gemeenschappelihke voorouder, dus zeg maar achterneef of -nicht met achter-achternicht of -neef.

Heb je al wat informatie voor een kwartierstaat om één en ander te controleren?

gabrielsm
male
Berichten: 239
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Ik heb de familielijnen nog eens goed bekeken en ik moet toegeven dat de Bisschop toch gelijk had. Hoe durfde ik ook twijfelen aan Zijn kennis en wijsheid? Bartholomeus was getrouwd met de dochter van zijn neef.

Na het overlijden van zijn tweede vrouw vond Bartholomeus al na zes maanden troost (en hulp in het huishouden) bij Maria Joannes Van De Wouwer, waarmee hij op 17 oktober 1733 te Wuustwezel trouwde. Ook deze keer vloeide behalve tranen van geluk, weer heel wat inkt in de sacristie (zie bijgevoegde trouwakte). Wordt hier enkel gemeld dat er dispensatie is verleend omdat er geen 3 huwelijksafkondigingen zijn gedaan (vanwege het nog prille overlijden van zijn tweede vrouw?). Of was er meer aan de hand?

Met vriendelijke groet,
Michel
Bijlagen
Trouwakte Bartholomeus Van Velthoven x Maria Joannes Van De Wouwer.jpg

basdenbrok
male
Berichten: 884
Deze is wel lastig :)

Ik lees:

October 17 /
Cum dispensatione in tribus proclamationibus /
necnon cum sponso in clausula dispensationis /
cum ultima defuncta uxore, scilicet quod ora- /
torum alter, alteri supervivens, perpetue absque /
spe coniugii remaneat, ab illustrissimo ac re- /
verendissimo d[omi]no episcopo Antverpiensi facta /
solemnisatum e[st] matrimonium Bartholomæi /
van Velthoven et Mariæ Jo[ann]is van de Wauwer. /
Testes fuerunt Wilhelmus Maesmans et Petrus Maesman(s).


Inderdaad met dispensatie voor de drie proclamaties. Wat dan volgt begrijp ik nog niet helemaal. Er is sprake van het in de huwelijksacte van 1725 vermelde voorbehoud (de clausula) bij de dispensatie voor de bloedverwantschap (zie boven) dat degene van de huwelijkskandidaten die de ander overleeft niet meer zal mogen trouwen: oratorum alter, alteri supervivens, perpetue absque spe coniugii remaneat = van de aanvragers van het huwelijk blijve degene die de ander overleeft zonder hoop op huwelijk. Hier in deze acte van 1733 staat dat dit voorbehoud voor dispensatie, de clausule, geldt voor de dispensatie die de sponsus, de bruidegom, en zijn overleden vrouw verkregen hadden. Ik neem aan dat hij daarvoor nu dispensatie verkreeg, want anders zou hij nu toch niet getrouwd zijn. Ik moet er nog wat beter naar kijken.

Zou het kunnen zijn dat Bartholomaeus Petri Van Velthoven en Maria Joannis Van Loveren in 1725 moesten trouwen omdat er al een kind op komst was en dat de dispensatie voor bloedverwantschap dus volgde op een voldongen feit?

basdenbrok
male
Berichten: 884
Inderdaad wordt 7 juli 1725 in Wuustwezel een zoon Petrus gedoopt, vier maanden na het huwelijk. Dat verklaart de dispensatie voor de besloten tijd en de drie proclamaties (insuper dispensatum est quoque in tempore clauso et tribus proclamationibus).

basdenbrok
male
Berichten: 884
@Michel

Kun je een derde en vierde graads bloedverwantschap aantonen via een drievoudige afstamming (ex triplici capite), dus naast de tweede en derde graads bloedverwantschap die je al gevonden hebt?

gabrielsm
male
Berichten: 239
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Dag Bas,
Ook jij weer hartelijk dank.

Inderdaad, het was een huwelijk "van moeten". Vier maanden na hun huwelijksdag is zoon Petrus geboren. Voor hun huwelijk moest zowat elke reden tbv disponsatie aangewend worden: bloedverwantschap - de drie huwelijksafkondigingen en de besloten tijd (voor Pasen).

Met betrekking tot de bloedverwantschap dan. Bartholomeus en Maria hadden de volgende (mij bekende) gemeenschappelijke voorouders:

1. Wilhelmus Paulus Jan Huijbs (alias Van Velthoven): grootvader van Bartholomeus en overgrootvader van Maria. Dit is dus die 2e en 3e graads verwantschap. De lijn vanaf Maria naar Wilhelmus loopt als volgt:
Maria < > haar vader < > 

2. Paulus Jan Huijbs: 

gabrielsm
male
Berichten: 239
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
en ineens was ie weg  >:(

Nogmaals. Met betrekking tot de bloedverwantschap hadden Bartholomeus en Maria de volgende (mij bekende) gemeenschappelijke voorouders:

1. Wilhelmus Paulus Jan Huijbs (alias Van Velthoven): grootvader van Bartholomeus en overgrootvader van Maria. Dit is dus die 2e en 3e graads verwantschap. De lijn vanaf Maria naar Wilhelmus loopt als volgt:

Maria < > haar vader, Joannes < > Joannes' moeder (= Cornelia Wilhelmus Pauwels alias Van Velthoven) < > Cornelia's vader ( =  Wilhelmus Pauwel Jan Huijbs)

2. Paulus Jan Huijbs: overgrootvader van Bartholomeus (rechtstreekse lijn) en betovergrootvader van Maria.  Paulus Jan Huijbs was de vader van Wilhelmus Paulus Jan Huijbs. Dus via eerder vermelde lijn kom je ook bij hem. Maar er is nog een andere stamlijn vertrekkende vanaf Maria die bij Paulus Jan Huijbs uitkomt. De lijn loopt als volgt:

Maria < > haar moeder ( = Adriana van Velthoven) < > Adriana's vader (= Cornelius Joannes Pauwels alias Van Velthoven) < > Cornelius' vader ( = Joannes Pauwels Jan Huijbs) < > Joannes' vader (Paulus Jan Huijbs). Dit is verwantschap (van Bartholomeus) in de 3e graad en (van Maria) in de 4e graad. Overigens hebben de ouders van Maria Joannes Van Looveren om deze reden ook om disponsatie moeten vragen vooraleer zij konden trouwen op 23 januari 1700 te Wuustwezel). Die trouwakte luidt als volgt (en sorry voor de schrijffouten, Bas):

Sol[emni]satum est Matr[imon]ium cum dispensatione Innocentij
duodecimi in tertio gradu Consanguinitatis inter
Joannem Adriani van Looveren et Adrianam van
veldthoven


Een derde lijn heb ik nog niet kunnen vinden, maar tegenwoordig geloof ik de Bisschop op zijn blauwe ogen. Waarschijnlijk zal die lijn via Bartholomeus' moeder lopen. Zij heette Maria Bartholomeus Van Looveren.


Wat ik nog niet begrijp is dat er gelijk al een verbod werd gegeven aan de langstlevende om ooit nog te trouwen. Ik kan begrijpen dat men na 3 generaties Van Looveren X Van Velthoven (of vice versa) het al wel welletjes vond en men niet meer wou dat één van hun nog eens een huwelijkskandidaat in dezelfde familie zou gaan zoeken. Maar een algeheel verbod is wel raar ! In ieder geval heeft het Bartholomeus niet weerhouden om nogmaals te hertrouwen.

met vriendelijke groet,
Michel

gabrielsm
male
Berichten: 239
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Intussen toch de derde gezamenlijke voorouder gevonden en die liep inderdaad via Bartholomeus' moeder naar een Van Looveren. Meer bepaald de overgrootvader van Bartholomeus (dus 3e graads verwantschap). Dezelfde man was de betovergrootvader van Maria (4e graads verwantschap).
Dus die "ex triplici capite" klopt als een bus!!

Toch wel leuk om op deze manier aan meer informatie over de inhoud van een akte te komen en bijgevolg over bestaande verwantschappen tussen die twee families. In dit geval hadden ze zelfs 3 voorouders met elkaar gemeen. Zo kon ik gelijk ook controleren of de stamboom zoals ik hem had opgesteld wel juist is.

Met vriendelijke groet,
Michel


basdenbrok
male
Berichten: 884
Michel, staat het op het bijgevoegde schema allemaal juist afgebeeld? In blauw de tweede en derde graad; in rood de derde en vierde graad. Hoe zit het nu precies met de bloedverwantschap via van Looveren waarover je in je laatste bericht spreekt?

Bijlagen
Wuustwezel Bartholomeus van Velthoven huwelijk 1725.png

basdenbrok
male
Berichten: 884
Zou er naast de derde en vierde graads afstamming van Paulus Jan Huijbs en naast de derde en vierde graads afstamming van een van Looveren nog een DERDE derde en vierde graads verwantschap zijn?

gabrielsm
male
Berichten: 239
Stamboom : Grafisch
Stamboom bekijken
Dag Bas,

Ik heb de kwartierstaten van beiden toegevoegd. De gemeenschappelijke voorouders heb ik in beide kwartierstaten omkaderd en dat zijn er inderdaad drie.

Zoals gezegd zijn de ouders van Maria Joannes Van Looveren ook met dispensatie getrouwd, vanwege bloedverwantschap in de derde graad. Zoals ik kan zien hadden zij 2 gemeenschappelijke voorouders. De grootmoeder van Adriana Cornelia Joannes Huijbs (genaamd Adriana Adriaenssen Bartholomeus Van Looveren) was de dochter van Adrianus Bartholomeus Van Looveren.

Dus zoals wij nu onderhand tureluurs worden van al die Bartholomeus'en en Van Looveren, zo zal de kerkelijke overheid in die tijd misschien ook wel tureluurs geworden zijn van die twee families die steeds maar met elkaar wilden trouwen. Misschien dat er daarom een clausule opgesteld werd dat de langstlevende niet meer mocht hertrouwen? Al kan ik dat eerlijk gezegd moeilijk geloven.

Met vriendelijke groet,
Michel
Bijlagen
Kwartierstaat Bartholomeus van Velthoven.jpg
Kwartierstaat Maria Joannes van Looveren.jpg

Plaats reactie

Terug naar “Paleografie, transcriptie en oude talen”