Aanwezige gemeenten op Geneanet

Terug naar de lijst van de gemeenten

 Nederland  - Frysl‚n | Friesland
Pagina's : 1 2 3 4 5
Gemeente
Aalzum
Abbega
Abbegaasterketting
Abbengawier
Abbewier
Achlum
Aegum
Aekinga
Akkerwoude
Akkrum
Akmarijp
Allardsoog
Allingawier
Almenum
Anjum
Anneburen
Appelscha
Arkens
Arkum
Arum
Atzeburen
Augsbuurt-Lutjewoude
Augustinusga
Baaiduinen
Baard
Baardburen
Baarderburen
Baburen
Baijum
Bakhuizen
Bakkeveen
Balk
Ballingbuur
Ballum
Bandsloot
Bantega
Bargebek
Bartlehiem
Beers
Beetgum
Beetgumermolen
Beetsterzwaag
Benedenknijpe
Bergum
Berlikum
Bernsterburen
Betterwird
Birdaard
Birstum
Bisschop
Bittens
Blauwhuis
Blauwverlaat
Blesdijke
Blesdijkerveld
Blessum
Blija
Boekhorst
Boelenslaan
Boer
Bollingawier
Bolsward
Bonkwerd
Bontebok
Boornbergum
Boornzwaag
Boornzwaag over de Wielen
Bornwird
Bornwirdhuizen
Boteburen
Bovenburen
Bovenknijpe
Boxum
Boyl
Bozum
Brandeburen
Brantgum
Britsum
Britswerd
Broek
Broek-Noord
Broeksterwoude
Brongerga
Buitenpost
Buitenstverlaat
Buren
Burgwerd
Burum
Buttinga
Buweklooster
Commissiepolle
Cornjum
Cornwerd
Damwoude
Dantumawoude
De Blesse
De Blijnse
De Blokken
De Bult
De Gaasten
Gemeente
De Galhoek
De Grits
De Hel
De Hem
De Hoeve
De Keegen
De Knolle
De Kolk
De Meente
De Rijlst
De Schans
De Tike
De Valom
De Veenhoop
De Wilgen
De Woudfennen
Deddingabuurt
Dedgum
Deersum
Deinum
Delburen
Delfstrahuizen
Dijken
Dijkshoek
Dijkshorne
Dijksterburen
Doijum
Dokkum
Dokkumernieuwezijlen
Domwier
Dongjum
Doniaburen
Doniaga
Donkerbroek
Draaisterhuizen
Drachten
Drachtstercompagnie
Drieboerehuizen
Driesum
Drogeham
Dronrijp
Echten
Echtenerbrug
Edens
Ee
Eemswoude
Eernewoude
Eesterga
Eestrum
Egbertsgaasten
Egypte
Elahuizen
Elfbergen
Elsloo
Engelum
Engwerd
Engwier
Engwierum
Ewer
Exmorra
Exmorrazijl
Ezumazijl
Fatum
Ferwerd
Ferwoude
Finkeburen
Finkum
Firdgum
Flansum
Fochteloo
Folgeren
Follega
Folsgare
Fons
Formerum
Foudgum
Franeker
Friens
Frieschepalen
Gaast
Gaastmeer
Galamadammen
Garijp
Gauw
Genum
Gerkesklooster
Gersloot
Giekerk
Giekerkerhoek
Gietersebrug
GoŽnga
GoŽngahuizen
Goingarijp
Gooium
Gorredijk
Goutum
Gracht
Grauwe Kat
Greonterp
Groot Medhuizen
Gemeente
Groot Wieren
Grootwijngaarden
Grote Wiske
Grouw
Halfweg
Hallum
Hallumerhoek
Hamshorn
Haneburen
Hantum
Hantumerhoek
Hantumeruitburen
Hantumhuizen
Hardegarijp
Harich
Harkema-Opeinde
Harkezijl
Harlingen
Hartwerd
Haskerdijken
Haskerhorne
Hatsum
Haule
Haulerwijk
Hayum
Hee
Heeg
Heerenveen
Heide
Heidehuizen
Heidenschap
Hemelum
Hemert
Hemmemabuurt
Hempens
Hemrik
Hemrikerverlaat
Hennaard
Herbaijum
Het Jachtveld
Het Vliet
Het Zwartveen
Hiaure
Hichtum
Hidaard
Hieslum
Hijlaard
Hijum
Hindeloopen
Hitzum
Hoek Makkinga
Hogebeintum
Holle Poarte
Hollum
Holwerd
Hommerts
Hoog-Duurswoude
Hoogzand
Hooibergen
Hoorn
Hoornsterzwaagcompagnie
Hornsterburen
Hornsterzwaag
Houtigehage
Houw
Huins
Idaard
Idsegahuizum
Idserdaburen
Idskenhuizen
Idzega
IJlst
IJpecolsga
IJsbrechtum
Indijk
Iniaheide
Irnsum
Itens
Janssenstichting
Janum
Jardinga
Jellum
Jelsum
Jet
Jislum
Jonkershuizen
Jonkersland
Jorwerd
Joure
Jousterp
Jouswerd
Jouswier
Jubbega Derde Sluis
Jubbega-Schurega
Jubbegastercompagnie
Jutrijp
Kaart
Kampen
Katlijk
Kerkeburen

Externe bronnen : Overzichten burgerlijke staat |  Genealogie Bibliotheek