Hulp > Geneanet Account & Profiel > Geneanet, is wie, is wat ?

Geneanet, is wie, is wat ?

vignette

Indien u deze tekst leest, is het omdat u ons waarschijnlijk voor de eerste keer komt bezoeken. Hartelijk welkom dus ! Wij hopen dat u hier zult vinden wat u zoekt: bijkomende voorouders maar ook nog in leven zijnde verwanten en familieleden.


Wie zijn wij ?

GeneaNet werd in 1996 door enkele enthousiastelingen opgericht met slechts één doel: een site aanbieden waarop genealogen het resultaat van hun opzoekingen kunnen aanbieden.  Onmiddellijk werd dit goed ontvangen, en werd de site gestructureerd.
Er werd toen ook beslist dat de site gratis zou zijn en blijven en dat alleen voor bijkomende diensten betaald moest worden zodat de Bevoorrechte Club werd opgericht (zich hier abonneren geeft toegang tot krachtige zoekmethodes en aanvullende diensten).
Vijftien jaar na het ontstaan, is GeneaNet de eerste genealogische site in Europa en geeft werkzekerheid aan een vijftiental mensen.  GeneaNet is nu nog steeds een ploeg van enthousiaste genealogen… ideaal om aan de vraag van de leden te kunnen antwoorden !

GeneaNet: gratis of betalend ?
Al spoedig bleek dat GeneaNet ook andere gegevens kon bevatten inzake genealogie zoals particuliere gegevens, verenigingsgegevens, handelsverenigingen, enz.  U zult dus gratische gegevens vinden, maar anderen gratis of onder bepaalde voorwaarden.  Wij maken geen keuze: wie ons gegevens bezorgt beslist zelf, en dat is de reden waarom u allerlei zaken kunt vinden (meestal gratis… daar wordt aan gewerkt !).
Alleszins wordt u steeds op voorhand verwittigd of al dan niet betaald moet worden om gegevens te bekijken.

Wat gaat u op de site vinden ?

Onze rijkdom zijn de  gegevens aangeleverd door onze leden: tienduizenden stambomen gratis beschikbaar en door u neergelegd.  Het is belangrijk te weten dat alle gegevens door natuurlijke personen zijn neergelegd, reden waarom wij het contact tussen onze leden aanmoedigen.

Aanvullend onze databank van honderden gedigitaliseerde registers (meestal gratis) en enkele honderdduizenden akten (gratis).

Telt daarbij onze overzichtslijsten:  een deel is gratis en door onze leden gedeponeerd, een deel is door verenigingen aangeleverd, en betalend.

Tenslotte nog enkele hondderdduizenden gedigitaliseerde werken (onder voorwaarden), oude prentbriefkaarten (gratis), een encyclopedie van de genealogie, een blog, een virtuele gemeenschap van genealogen, discussieforums, en nog vele andere zaken.

Wenst u ons te contacteren, dan raden wij u aan steeds dit te doen via onze discussieforums.

Wij wensen u vruchtbare genealogische opzoekingen toe !
De GeneaNet ploeg

Bijkomende hulp nodig?

U kunt op ons forum terecht voor hulpvragen over de Geneanet website en/of als u hulp nodig heeft bij het onderzoek naar uw familiegeschiedenis.

Vond u dit artikel nuttig ?

Ja Nee

Bedankt voor je feedback !

Zoeken