Hulp voor de indexatie

Algemene raadgevingen

Ik kan of wil dit document niet indexeren

U kunt het document overslaan door te klikken op de link "Dit document overslaan". Twee keuzes worden dan aangeboden :
  • Indien het document geen enkele naam bevat, vink dan de optie "Geen enkele naam te indexeren" aan en klik op 'Verzenden'.
  • Indien u het document niet kunt lezen of indien er te veel namen worden vermeld, vink dan "Ik wens deze niet te indexeren" aan en klik op 'Verzenden'. Het document zal dan aan een andere persoon worden voorgelegd.

Indien de reeks documenten u niet bevalt, dan kunt u het werk vanaf de startpagina annuleren door te klikken op "later vervolgen".

Ik heb geen tijd om de indexatie nu af te werken. Wat nu ?

U kunt klikken op de knop "later vervolgen" om uw werk op te slaan.

Invullen wat u ziet

Behalve uitzonderingen moet u invullen wat u op het document ziet. Vertaal en interpreteer niet de informatie.De indexatie heeft als doel genealogen hun voorouders te laten vinden. Als het document gevonden is, kunnen ze zelf de informatie nakijken en hun conclusies trekken.

Waarom staat bepaalde informatie op het document niet in het indexeringsformulier ?

Sommige informatie mag niet worden geïndexeerd. Wanneer we een collectie plaatsen voor online indexering, selecteren we alleen de velden die nuttig zijn, zodat het document via zoekmachines te vinden is. Daarom worden bepaalde velden niet gevraagd bij het indexeren.Houd er altijd rekening mee dat de persoon die de indexering zal raadplegen, de afbeelding voor zich heeft om alle informatie op het document te lezen.

Hoe onleesbare informatie noteren ?

Als u een letter niet kunt lezen of enige twijfel heeft, voer dan een vraagteken (?) in ter vervanging van de onleesbare letter.Voorbeeld : "Baxter ?", of "B?xter" indien u een letter in het midden van de naam niet kunt lezen.

Er ontbreekt een veld om informatie in te voeren, wat nu ?

Voor elk soort document hebben wij een aantal informatievelden bepaald. Voor bepaalde documenten hebben wij de keuze gemaakt om bepaalde informatie niet te laten indexeren (bijvoorbeeld getuigen). Die informatie is echter niet verloren : bezoekers zien de afbeeldingen gekoppeld aan de indexatie.

Enkele tips over de plaatsnaamkiezer

Met de plaatsnaamkiezer kunt u voorkomen dat u de hele plaats opnieuw moet ingeven. Een tip om er optimaal gebruik van te maken: u kunt een deel van de woorden van de gemeente ("Villefranche saone" voor "Villefranche-sur-Saône") of zelfs het departement "Villefranche rhone" invoeren. In alle gevallen moet u de plaats uit de lijst selecteren, maar dit bespaart u tijd bij plaatsnamen met dezelfde spelling!

Namen invullen

Als namen werden afgekort, voer ze dan precies in zoals ze worden genoemd in het document.

Verbeterde en doorgehaalde informatie

Indien informatie doorgehaald en vervangen werd, noteer dan de verbeterde informatie. Indien informatie werd doorgehaald maar niet verbeterd en als de oorspronkelijke informatie nog zichtbaar is, noteer dan wat doorgehaald werd. Een document dat gemerkt werd als vernietigd moet toch geïndexeerd worden.

Wat betekent 'Later vervolgen' ?

Als u een document indexeert rechtstreeks uit de archiefsectie van Geneanet, dan kunt u een knop 'Later vervolgen' zien aan de onderzijde van het invoerveld.Als u wilt dat de data die u invoerde wordt opgeslagen, dan eerst op deze knop klikken, en daarna op het volgende scherm klikken op 'Stoppen met indexatie', als u besluit om te stoppen met uw indexeringssessie.Klikt u niet eerst op de knop 'Later vervolgen', dan zijn de data niet verloren, maar worden ze pas dagen later opgenomen in de index.


Graven

Ik kan niet alle informatie van het graf lezen. Wat nu ?

Als een deel van een naam onleesbaar is, vervang dan die letters door "?". Indexeer geen onleesbare namen. Aarzel niet om een ander lid te vragen er naar te kijken, zodat deze de naam wellicht wel kan ontcijferen.

Hoe zeker te weten dat de namen van een echtpaar geschreven staan op de grafsteen.

Doe geen eigen interpretaties. Als de grafsteen duidelijk vermeld 'Geboren XXX' of 'Echtgenote van', voer dan de personen in als echtpaar met de naam van de partner in het juiste invoerveld..Als u twijfelt, voer dan de personen afzonderlijk in.

Het graf vermeld enkel een familienaam. Wat invoeren ?

Indien het graat maar één naam vermeld, indexeer deze als persoon en valideer.

Wat te doen als een nog levende persoon wordt genoemd op een grafsteen ?

Als een nog levende persoon wordt genoemd op een grafsteen, dan raden wij aan om slechts de achternaam te indexeren ( geen voornamen of data).


Kennisgeving

Is het nodige alle personen van de kennisgeving te indexeren ?

Neen, het is niet aangeraden alle personen vermeld op de kennisgeving in te voeren. Het is noodzakelijk enkel de belangrijkste personen te indexeren (overledene, pasgeborene, partner).

Indexatie van de partner : op sommige kennisgevingen staat "Mevrouw John BAXTER" vermeld, zonder bijkomende informatie. John is natuurlijk de voornaam van de partner. In zo'n geval vermeld de familienaam van de persoon ("BAXTER") zonder voornaam en indexeer de volledige naam van de partner.

Hoe een naam correct invoeren ?

In de naam een voorvoegsel bevat, voer deze dan in in kleine letters (voorbeeld : d'ABZAC). Indien de kennisgeving een adellijke titel vermeld, gelieve dit niet te vermelden.

Het document bevat data en plaatsen van overlijden en ter aarde brengen. Wat moet er ingevoerd worden ?

Vul bij voorkeur data en plaatsen van het overlijden in. Indien niet vermeld voer dan datum en plaats van ter aarde legging.


Index van de Baltimore passagierslijsten

Hoe het beroep invoeren ?

Het beroep dat wordt vermeld op het document niet vertalen ! Het moet ingevoerd worden zoals het wordt vermeld in het document. Indien het veld "Bezigheid" een familierelatie aanduidt ("none", "wife", "child"), moet het beroep niet geïndexeerd worden.

Hoe de nationaliteit invullen ?

Nationaliteit of geboorteplaats kan een land of stad zijn. Vul alle beschikbare informatie in.

Hoe de laatste verblijfplaats invullen ("Last permanent residence") ?

De laatste verblijfplaats kan een land of stad zijn. Vul alle beschikbare informatie in.

Hoe de naam invullen van een land dat niet meer bestaat ?

Indien het land niet meer bestaat, dan de huidige naam invoeren. Bijvoorbeeld : Bohemen = Tsjechische Republiek, Hessen = Duitsland, Prussië = Duitsland, Wurtemberg = Duitsland.

Hoe de begeleider vermelden ("accompanied by") ?

Bepaalde fiches vermelden de begeleiders van een persoon. Deze informatie kan ingevoerd worden via het veld 'Aantekeningen'. Te noteren valt dat hun fiche ook opgenomen is in het register.

Hoe de naam van het schip vermelden ("Name of vessel") ?

De naam van het schip moet ingevoerd worden zoals vermeld op het document.


Notariële archieven

Welk persoon moet er geïndexeerd worden ?

Het formulier laat toe de belangrijkste personen van een akte te indexeren (koppel voor een huwelijkscontract, erflater voor een testament, overledene voor een inventaris na overlijden). Voor andere soorten akten is het mogelijk meerdere personen te indexeren. Voor een verkoopakte bijvoorbeeld moet u koper en verkoper indexeren. Het is niet nodig alle personen vermeld op een akte te indexeren (getuigen, enz.)Elk persoon slechts één maal invoeren. Indien een akte meerdere pagina's bevat, voer dan de personen in vermeld op de eerste pagina van de akte, en ga dan naar de volgende akte.


Bestand van de gepensioneerden van de oorlog van 1812

Hoe de naam van de weduwe invoeren ?

U moet de meisjesnaam invoeren zoals vermeld in het veld "Maiden Name of Widow". Mocht de soldaat meerdere echtgenoten hebben gehad, is het mogelijk de naam van de andere echtgenoten in te voeren in het veld "Notities".


Gecompileerde burgerlijke registers van Parijs, Frankrijk, Collectie Mayet

Een vraag over de indexatie ?

Als u de inhoud van het document niet begrijpt of u weet niet hoe u de info dient in te voeren, dan nodigen wij u uit om de helppagina te bezoeken op Geneawiki.


Uittreksels uit militaire overlijdensregisters gedurende de Franse Revolutie en het eerste Franse Keizerrijk

Een vraag over de indexatie ?

Als u de inhoud van het document niet begrijpt of u weet niet hoe u de info dient in te voeren, dan nodigen wij u uit om de helppagina te bezoeken op Geneawiki.

Is het nodig de informatie die is vermeld op dit document te "verbeteren" ?

Indien de plaats die is vermeld op het document niet meer bestaat of opgenomen werd bij een andere gemeente, verzoeken wij u de actuele naam in te voeren. Indien de plaats die is vermeld op het document voor u onbekend is, verzoeken wij u deze in te voeren zoals geschreven. Andere informatie (beroep, doodsoorzaak) moeten ingevoerd worden zonder verbetering.


Aktes van de burgerlijke stand

Er is geen veld beschikbaar om getuigen in te voeren. Is dit normaal ?

Ja, u moet enkel de belangrijkste personen van een akte invoeren. Voor een geboorteakte : pasgeborene en de ouders; voor een huwelijksakte : partner, ouders van de partners; voor een overlijdensakte : overledene en partner. Er wordt niet gevraagd de getuigen van een akte te indexeren.

Waarop moet worden gelet als de achternaam niet in een geboorteakte wordt vermeld?

Voer de voornaam van het kind en een vraagteken ("?") in de achternaam in.

Indien een akte meerdere pagina's bevat, moet ik dan toch alle informatie van elke pagina opnieuw noteren ?

Indien een akte meerdere pagina's bevat is het niet nodig elke pagina te herindexeren. Eén keer volstaat met de eerste pagina van de akte en daar het geheel van de informatie te vermelden.

De akte maakt melding van een tweede huwelijk en er is geen veld om het te indexeren, hoe doe ik dat?

We nodigen u eenvoudig uit om de naam van de eerste echtgenoot in het veld "Opmerking" in te voeren.

Moet de actuele jaartafel van het einde van het register ingevuld worden ?

Omdat u alle akten van het register indexeerde is het niet nodig de jaartafel te indexeren. Klik op "document overslaan" om dit dus niet op te nemen.

Het document bevat geen familienaam, maar slechts een voornaam. Wat te doen ?

Als van een persoon geen familienaam wordt vermeld, maar wel een voornaam, voor dan een vraagteken in in het veld voor de familienaam, en voor de voornaam in in het veld voor de voornaam. Vul dan als aantekening in wat in het document wordt aangegeven (esclave affranchi, nègre libre...)

Bijvoorbeeld : Voor "Jean-Pierre, esclave affranchi épouse Marie négresse libre", voert u in :"Familienaam van echtgenoot" = "?", "voornaam van echtgenoot" = "Jean-Pierre", "Aantekening" = "Esclave affranchi", "Familienaam van echtgenote" = "?", "Voornaam van echtgenote" = "Marie", en "Aantekening" = "Négresse libre".


Registers van de burgerlijke stand

Er is geen veld beschikbaar om getuigen in te voeren. Is dit normaal ?

Ja, u moet enkel de belangrijkste personen van een akte invoeren. Voor een geboorteakte : pasgeborene en de ouders; voor een huwelijksakte : partner, ouders van de partners; voor een overlijdensakte : overledene en partner. Er wordt niet gevraagd de getuigen van een akte te indexeren.

Waarop moet worden gelet als de achternaam niet in een geboorteakte wordt vermeld?

Voer de voornaam van het kind en een vraagteken ("?") in de achternaam in.

Indien een akte meerdere pagina's bevat, moet ik dan toch alle informatie van elke pagina opnieuw noteren ?

Indien een akte meerdere pagina's bevat is het niet nodig elke pagina te herindexeren. Eén keer volstaat met de eerste pagina van de akte en daar het geheel van de informatie te vermelden.

De akte maakt melding van een tweede huwelijk en er is geen veld om het te indexeren, hoe doe ik dat?

We nodigen u eenvoudig uit om de naam van de eerste echtgenoot in het veld "Opmerking" in te voeren.

Moet de actuele jaartafel van het einde van het register ingevuld worden ?

Omdat u alle akten van het register indexeerde is het niet nodig de jaartafel te indexeren. Klik op "document overslaan" om dit dus niet op te nemen.

Het document bevat geen familienaam, maar slechts een voornaam. Wat te doen ?

Als van een persoon geen familienaam wordt vermeld, maar wel een voornaam, voor dan een vraagteken in in het veld voor de familienaam, en voor de voornaam in in het veld voor de voornaam. Vul dan als aantekening in wat in het document wordt aangegeven (esclave affranchi, nègre libre...)

Bijvoorbeeld : Voor "Jean-Pierre, esclave affranchi épouse Marie négresse libre", voert u in :"Familienaam van echtgenoot" = "?", "voornaam van echtgenoot" = "Jean-Pierre", "Aantekening" = "Esclave affranchi", "Familienaam van echtgenote" = "?", "Voornaam van echtgenote" = "Marie", en "Aantekening" = "Négresse libre".


Parochiale akten Saint-Eustache (Parijs, Frankrijk)

Er is geen veld beschikbaar om getuigen in te voeren. Is dit normaal ?

Ja, u moet enkel de belangrijkste personen van een akte invoeren. Voor een geboorteakte : pasgeborene en de ouders; voor een huwelijksakte : partner, ouders van de partners; voor een overlijdensakte : overledene en partner. Er wordt niet gevraagd de getuigen van een akte te indexeren.

Waarop moet worden gelet als de achternaam niet in een geboorteakte wordt vermeld?

Voer de voornaam van het kind en een vraagteken ("?") in de achternaam in.

Indien een akte meerdere pagina's bevat, moet ik dan toch alle informatie van elke pagina opnieuw noteren ?

Indien een akte meerdere pagina's bevat is het niet nodig elke pagina te herindexeren. Eén keer volstaat met de eerste pagina van de akte en daar het geheel van de informatie te vermelden.

De akte maakt melding van een tweede huwelijk en er is geen veld om het te indexeren, hoe doe ik dat?

We nodigen u eenvoudig uit om de naam van de eerste echtgenoot in het veld "Opmerking" in te voeren.

Moet de actuele jaartafel van het einde van het register ingevuld worden ?

Omdat u alle akten van het register indexeerde is het niet nodig de jaartafel te indexeren. Klik op "document overslaan" om dit dus niet op te nemen.

Het document bevat geen familienaam, maar slechts een voornaam. Wat te doen ?

Als van een persoon geen familienaam wordt vermeld, maar wel een voornaam, voor dan een vraagteken in in het veld voor de familienaam, en voor de voornaam in in het veld voor de voornaam. Vul dan als aantekening in wat in het document wordt aangegeven (esclave affranchi, nègre libre...)

Bijvoorbeeld : Voor "Jean-Pierre, esclave affranchi épouse Marie négresse libre", voert u in :"Familienaam van echtgenoot" = "?", "voornaam van echtgenoot" = "Jean-Pierre", "Aantekening" = "Esclave affranchi", "Familienaam van echtgenote" = "?", "Voornaam van echtgenote" = "Marie", en "Aantekening" = "Négresse libre".


Huwelijkstafel van Parijs, Frankrijk

Een vraag over de indexatie ?

Als u de inhoud van het document niet begrijpt of u weet niet hoe u de info dient in te voeren, dan nodigen wij u uit om de helppagina te bezoeken op Geneawiki.


Toelatingsfiches van gevonden kinderen

Voornaam van het kind is niet vermeld, maar wel die van de moeder. Wat nu ?

Meestal vermeldt de akte iets als "Maria Baxter heeft een jongen gebaard". In dit geval, vul dan naam en voornaam van de moeder in, de familienaam van het kind en laat de plaats van de voornaam van het kind blanco.

Naam en voornaam van het kind zijn niet vermeld. Wat nu ?

Meestal vermeldt de akte iets als "een kind van het mannelijk geslacht werd ons aangeboden" zonder melding van de ouders. In dit geval, klik dan op "Document overslaan" > "Geen naam te indexeren".


Index van verzegelde documenten

Hoe een terugzending invoeren ?

Bepaalde akten vermelden "zie NAAM". Het is niet nodig dit in te voeren omdat deze informatie van die akte geïndexeerd zal worden in de volgende pagina's.

Hoe de partners invoeren ?

Weduwen worden soms vermeld onder de naam van de echtgenoot, met de melding "weduwe van" gevolgd door de voornaam van de overleden echtgenoot. In dit geval moet je de weduwe invoeren onder de meisjesnaam, en de velden van de partner invullen. Voorbeeld : voor "HOWES (Maria BAXTER, weduwe van John" moet je invullen Maria BAXTER als hoofdpersoon, en John HOWES als partner.


Inschrijvingsregister

Hoe de grootte van de persoon invoeren ?

Gelieve de grootte van de persoon in te voeren indien vermeld. Deze moet ingevuld worden in millimeters (mm). Voorbeeld, indien er vermeld staat 1 meter 712 millimeters, moet je invullen 1712 (mm).

Hoe het beroep invoeren ?

Het beroep moet ingevuld worden zoals vermeld op het document. Indien er meerdere beroepen zijn, deze vermelden gescheiden door een komma.


Successietafels

Een overleden vrouw wordt genoemd met haar twee opeenvolgende echtgenoten, hoe moet de informatie worden geïndexeerd ?

Het is het beste om dezelfde persoon tweemaal te indexeren, eerst met de eerste partner en vervolgens met de tweede.


Dagelijkse registers van begrafenissen

Er wordt "Echtgenote van" of "Weduwe van" vermeld. Hoe dit invoeren ?

Indien de begraven persoon vermeld wordt als "Echtgenote van" of "Weduwe van", dan moet je die naam invoeren in het veld "naam partner", en het veld "voornaam partner" blanco laten.

Hoe een opgraving indexeren ?

Opgravingen worden soms vermeld in begraafregisters. Om een akte van opgraving, waarbij de datum van overlijden niet bekend is, te indexeren, voert u de achter- en voornamen in en vermeldt u in de notitie dat het om een opgraving gaat. Vermeld in de notitie ook de datum van opgraving.


Bestand van de kiezers van Parijs, Frankrijk

Wat als het op de kiezerskaart aangegeven land / departement niet meer bestaat?

Als het genoemde land niet meer bestaat, probeer dan indien mogelijk het huidige land aan te geven.


Index van de Franse "lettres de provision d'office"

Een vraag over de indexatie ?

Als u de inhoud van het document niet begrijpt of u weet niet hoe u de info dient in te voeren, dan nodigen wij u uit om de helppagina te bezoeken op Geneawiki.


Dienstregisters (militaire rekrutering) van het Ancien Régime in Frankrijk (1682-1793)

Een vraag over de indexatie ?

Als u het document niet begrijpt of als u niet weet hoe u de informatie moet invoeren, nodigen we u uit om het te raadplegen onze helppagina.


Gecompileerd burgerlijk register van Parijs, index van dopen

Voornamen invoeren in de index van de samengestelde burgerlijke registers van Parijs, Frankrijk

Omdat voornamen vaak worden afgekort (bijvoorbeeld : Ferd voor Ferdinand, Mie voor Marie), wordt het aanbevolen om de volledige voornaam in te voeren.

Datums invoeren in de index van de samengestelde burgerlijke registers van Parijs, Frankrijk

Gebruik de getoonde tijdperiode naast de naam van het document, links bovenin het scherm om de eeuw te vinden (17, 18 of 19), omdat de datum soms getoond wordt met slechts de laatste twee cijfers van het jaar.Tip : voor datums geschreven als afkortingen : 7bre = September, 8bre = Oktober, 9bre = November, 10bre en Xbre = December.


Samengestelde burgerlijke registers Parijs, Frankrijk, akten uit de samengestelde burgerlijke registers

Een vraag over de indexatie ?

Als u het document niet begrijpt of als u niet weet hoe u de informatie moet invoeren, nodigen we u uit om het te raadplegen onze helppagina.