Homepage Geneanet > Privacybeleid

Privacybeleid


Geneanet heeft als doel aan de gebruikers van zijn website tools ter beschikking te stellen om genealogisch onderzoek uit te voeren, in het bijzonder om stambomen op te stellen die de genealogische herkomst van hun families volgen.
Hiertoe verzamelt Geneanet persoonlijke gegevens, tijdens het gebruik van de diverse services die worden aangeboden.

Datum van inwerkingtreding: 1 oktober 2021

Voorwoord

Geneanet verzamelt, verwerkt en bewaart uw persoonlijke gegevens tijdens het gebruik van de diverse services die wij u aanbieden. Persoonlijke gegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Dit kan uw naam zijn, uw e-mailadres, uw postadres, of andere informatie die in verband gebracht kan worden met uw profiel.
Onderhavig document beschrijft onze werkwijzen op het gebied van de verzameling, opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens, evenals de controles die Geneanet bij het beheer daarvan uitvoert. Daarnaast hebben wij een specifiek beleid opgezet voor het beheer van cookies waarin ons gebruik van internetcookies is beschreven. Dit cookiebeleid maakt integraal deel uit van onderhavig document.

Een account aanmaken en zich inschrijven voor de Geneanet-services

De persoonlijke gegevens die vereist zijn om een basisaccount bij Geneanet aan te maken zijn enkel uw naam, voornaam en aanhef, een e-mailadres, een gebruikersnaam en een wachtwoord. Voor het aanmaken van uw stamboom zijn aanvullende persoonlijke gegevens nodig, waaronder uw postadres.

Bij het aanmaken van uw account dient u tevens in te stemmen met de Algemene voorwaarden van Geneanet en met onderhavig document, door op de pagina voor het aanmaken van een account op de knop ‘Mijn account aanmaken‘ te klikken.

Welke persoonlijke gegevens geeft u aan Geneanet door?

In de tabel hieronder ziet u de lijst met persoonlijke gegevens waar Geneanet u om vraagt, zodat u gebruik kunt maken van zijn services.

Al deze gegevens vallen onder ons beleid inzake persoonsgegevens.

GegevenscategorieBeschrijving van het gebruik
AccountgegevensAanhef
Een e-mailadres
Een gebruikersnaam
Een wachtwoord dat u opgeeft op het moment dat u een Geneanet-account aanmaakt
Een telefoonnummer dat u vrijwillig op kunt geven, zodat de klantenservice van Geneanet contact met u kan opnemen
Een postadres, een geboortedatum die u vrijwillig op kunt geven
Deze gegevens worden niet aan de andere gebruikers van Geneanet doorgegeven zonder dat u daar toestemming voor geeft.
Betalingsgegevens / bepaalpasBetalingsgegevens (nummer van uw bepaalpas, factuuradres en leveradres) als u een abonnement op de PREMIUM-service afsluit of een bestelling plaatst in onze onlinewinkel. De betalingsgegevens worden niet door Geneanet bewaard. Bij betalingen per betaalpas of via een SEPA-overschrijving met automatische verlenging worden de betalingsgegevens door onze betalingsprovider
HiPay verwerkt.
ProfielgegevensAanvullende persoonlijke gegevens die u in uw profiel opgeeft (bijvoorbeeld een profielfoto, uw functie, uw vakgebied, enz.).
Door de gebruiker geleverde contentGegevens die u opgeeft over uzelf of over andere levende personen als u uw stamboom opzet of importeert, met andere leden discussieert, of Geneanet ADN gebruikt.
Gegevens van sociale netwerkenAls u Facebook gebruikt om in te loggen op de Geneanet-websites, verzamelen wij de gegevens die u kiest om aan ons door te geven (bijvoorbeeld over uw Facebook-profiel).
Aanvullende gegevensGegevens die u ons doorgeeft als u enquêtes invult die per e-mail worden verstuurd, of op de websites.
CommunicatieDe berichten die u met andere gebruikers van Geneanet uitwisselt via onze berichtenservice voor privéberichten. De bijdragen die u op de genealogieforums plaatst. De mails of brieven die u naar onze klantenservice stuurt.

Welke gegevens verzamelt Geneanet als u de website bezoekt?

GegevenscategorieBeschrijving van het gebruik
Gegevens van de computers en de mobiele apparatenDit zijn technische gegevens over de manier waarop u verbinding maakt met onze Services: Adres van het internetprotocol (‘IP-adres’) van uw pc, van uw mobiele apparaat of van de proxyserver die u gebruikt voor uw internetverbinding; het exploitatiesysteem op uw pc; uw webbrowser.
Uit cookies afkomstige gegevensDe cookies worden beschreven in het document met betrekking tot ons cookiebeleid.
Op sociale netwerken gedeelde gegevensAls je gebruik maakt van de interactieve functies die de sociale netwerken op de Geneanet-websites aanbieden (met name door de functies ‘Like’, ‘Tweeten’, ‘Vastpinnen’ en ‘Ons volgen’ van websites als Facebook, Twitter, Instagram en YouTube), verzamelt Geneanet deze interacties, evenals gegevens met betrekking tot de account die deze websites aan Geneanet doorgeven.
De configuratie van deze functies wordt geregeld door het privacybeleid van de betreffende ondernemingen. 
 
Gegevens met betrekking tot uw gebruik van de ServicesGegevens over uw gebruik van Geneanet, met name als u inlogt, een abonnement neemt, een zoekactie uitvoert, of de archieven of openbare stambomen raadpleegt, de pagina’s die u bezoekt, de koppelingen waar u op klikt op de Geneanet-websites en wanneer u nieuwe personen aan uw stambomen toevoegt, enz.

Uit andere bronnen afkomstige gegevens

GegevenscategorieBeschrijving van het gebruik
Uit openbare documenten afkomstige gegevensGeneanet verzamelt gegevens afkomstig uit verschillende bronnen, in het algemeen vrij communiceerbare en herbruikbare, openbare bronnen, maar ook historische documenten (met name gegevens afkomstig uit officiële overlijdens-, huwelijks- en geboorteregisters, lijsten van volkstellingen, officiële publicaties, kranten), die persoonlijke gegevens kunnen bevatten die op u betrekking hebben.
Van derden afkomstige gegevensWij kunnen tevens gegevens over u ontvangen van derden. Bovendien verzamelen wij persoonlijke gegevens als u een abonnement of print van een stamboom cadeau doet of een persoon uitnodigt voor uw stamboom.

Hoe gebruikt Geneanet uw persoonlijke gegevens?

GegevenscategorieBeschrijving van het gebruik
Gegevens van persoonlijke aardUw persoonlijke gegevens worden gebruikt om ons services te leveren, personaliseren, verbeteren, te updaten en uit te breiden. Dit omvat met name de hieronder genoemde bewerkingen: Uw inlogprocedure authenticeren en de gegevensbeveiliging op Geneanet verbeteren; De betalingen verwerken voor abonnementen, services en de verkoop van materiële artikelen en specifieke diensten; Ontwikkeling van nieuwe services en verbetering van de doeltreffendheid van bestaande producten en diensten en de afstemming daarvan op uw behoeften; Leden helpen om stambomen op te zetten en uit te breiden op basis van de gegevens in de database van Geneanet; Enquêtes en peilingen uitgeven om aanvullende gegevens te verzamelen om de ontwikkeling van onze services en diensten te ondersteunen en onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op te zetten; Wetenschappelijk, statistisch en historisch onderzoek uitvoeren; Fouten, fraude en andere criminele of kwaadwillige activiteiten opsporen, in overeenstemming met onze
Algemene voorwaarden.
CommunicatieWij gebruiken uw persoonlijke gegevens om met u te communiceren over onze activiteit, met name in het kader van de volgende handelingen: Uw vragen om inlichtingen aan de klantenservice beantwoorden; U wijzen op mogelijke richtingen om verder te komen in uw zoektocht naar uw voorouders (bijv. via waarschuwingen die u wijzen op mogelijke aanvullende genealogische gegevens in onze database); U op de hoogte brengen van wijzigingen in de producten en van nieuwe producten en services; U vragen om aan samenwerkingsprojecten deel te nemen.
Reclame voor onze producten en dienstenWij gebruiken uw persoonlijke gegevens om u de producten en diensten van Geneanet aan te prijzen. Ter herinnering: U kunt zelf instellen op welke manier wij deze informatie met u delen, aan de hand van uw accountinstellingen, of door u uit te schrijven voor deze informatie via de koppeling in de mails die u krijgt.

Wanneer delen wij uw gegevens en aan wie adresseren wij die in dat geval?

De onderdelen hieronder beschrijven in detail in welke omstandigheden het mogelijk is dat wij uw persoonlijke gegevens delen:

Omstandigheden en geadresseerden van de gedeelde gegevensBeschrijving
Geneanet-gebruikers, afhankelijk van door u gekozen instellingen voor delenDe gegevens die u aan uw openbare Geneanet-profiel toevoegt zijn zichtbaar voor de andere Geneanet-gebruikers, net als de details van openbare stambomen. U kunt op elk gewenst moment de voorwaarden voor het delen van uw stambomen wijzigen.
Als u gegevens met betrekking tot uw stamboom buiten Geneanet deelt, kan Geneanet niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik dat derden van uw gegevens zouden kunnen maken.
DienstverlenersGeneanet doet een beroep op externe dienstverleners om te toegang tot zijn services te verzekeren. Deze partnerbedrijven kunnen, voor de uitvoering van de opdracht voor Geneanet beschikking hebben over bepaalde gegevens in hun systemen. In navolging van de toepasselijke wetgeving zijn deze bedrijven onderworpen aan contractuele verplichtingen op het gebied van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens:
•  betalingsproviders
• providers van webhosting en -diensten
• dienstverleners die de verzending verzorgen van de materiële artikelen uit onze webwinkel
• dienstverleners die ons ondersteunen op het gebied van marketing, statistieken en fraudepreventie
• dienstverleners van de klantenservice.
Juridisch en reglementair kaderHet is mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens moeten delen,
• om te voldoen aan een rechtsvordering of vordering van een overheidsinstantie;
• om de algemene voorwaarden van Geneanet te handhaven;
• om de veiligheid en integriteit van de Geneanet-service te waarborgen;
• om de rechten, het eigendom en de veiligheid van Geneanet, onze werknemers en onze gebruikers te beschermen.
In geval van overname van GeneanetIndien Geneanet of een van zijn activiteiten zou worden overgenomen of afgestoten (met inbegrip van de mogelijkheid op een faillissement of vergelijkbare procedure), worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met de entiteit die Geneanet koopt. De in onderhavig document vastgelegde verbintenissen blijven uiteraard van toepassing op de persoonlijke gegevens die aan deze nieuwe entiteit worden overgedragen.
Geconsolideerde statistische gegevensGeneanet kan de gegevens van zijn gebruikers verwerken voor statistische doeleinden. Deze statistische gegevens kunnen voor marketingdoeleinden of voor historisch of wetenschappelijk onderzoek worden verspreid binnen de Geneanet-service of in de media. Dergelijke statistieken, opgesteld in overeenstemming met het toepasselijk wettelijk kader, zullen nooit persoonlijke gegevens bevatten. Wij kunnen bijvoorbeeld statistieken geven over het aantal personen met dezelfde achternaam binnen een gegeven periode of regio.

Inzage en instelling van uw persoonlijke gegevens

Onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingsgevallen hebt u het recht uw persoonlijke gegevens in te zien en een draagbare kopie van bepaalde door u verstrekte gegevens te ontvangen, alsmede het recht om te verzoeken om bijwerking, verwijdering of correctie van deze gegevens, door middel van de hieronder beschreven hulpmiddelen of door contact op te nemen met Geneanet. De gegevens en de opties voor inzage daarvan worden hieronder beschreven.

TypeKeuze
GeneanetU kunt de door u aan Geneanet verstrekte persoonlijke gegevens inzien (waaronder met name uw e-mailadres, uw gebruikersnaam, uw profielgegevens, enz.) en bijwerken in de volgende secties van de vertrouwelijkheidsinstellingen:
Persoonlijk profiel
Genealogisch profiel
Berichten
Premium Abonnement
Berichtservice
Om de vertrouwelijkheidsinstellingen voor uw op Geneanet gehoste stambomen te beheren kiest u het menu ‘Mijn stamboom / 
Instellingen van mijn stamboom’.
Stamboomgegevens downloadenGeneanet staat toe dat u uw stamboomgegevens downloadt in GEDCOM- of Geneweb-formaat, via het menu Opslaan/Exporteren van uw stamboom.
Geneanet en zijn websitesGeneanet stelt alles in het werk om het beheer van uw vertrouwelijkheid voor al zijn services te vereenvoudigen. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle door Geneanet beheerde platformen.

Welke werkwijzen hanteert Geneanet op het gebied van dataretentie?

Tenzij de gebruiker anders aangeeft, met als doel zijn/haar gegevens te verwijderen of zijn/haar account af te sluiten, houdt Geneanet de accounts en stambomen toegankelijk, zodat het uitgevoerde stamboomonderzoek bewaard blijft.

GegevenscategorieRententieperiode
AccountGeneanet bewaart de door u bij het aanmaken van uw account verstrekte persoonlijke gegevens tot het moment waarop u vraagt om de account af te sluiten.
StamboomGeneanet bewaart de gegevens van uw stamboom om u een doorlopende toegang te bieden, de meest recente functies en de mogelijkheid om uw stamboom te verbeteren.
Genealogisch TestamentGeneanet biedt zijn leden in de stamboominstellingen de mogelijkheid om op te geven wat er na hun overlijden met de bij Geneanet gehoste stamboom moet gebeuren. In overeenstemming met artikel 85 van de [Franse] wet inzake gegevensbescherming (Loi Informatique et Libertés) van 6 januari 1978 kunnen erfgenamen na het overlijden van een lid, op voorwaarde dat zij hun identiteit en hun hoedanigheid als erfgenaam aantonen, eisen dat dit overlijden wordt verwerkt en dat de persoonlijke gegevens van het betreffende lid in overeenstemming met dit feit worden bijgewerkt (in de zin van artikel 2 van de wet van 6 januari 1978). 
Informatie over het gebruikIn bepaalde gevallen bewaren wij gebruikersgegevens (bijvoorbeeld m.b.t. het websitebezoek) in een anonieme of samengevoegde vorm. Na het samenvoegen of anoniem maken zijn deze gegevens niet persoonlijk meer en zijn dan niet langer onderworpen aan verzoeken van Geneanet-gebruikers om verwijdering van deze gegevens.

Hoe verwijder ik mijn persoonlijke gegevens?

De gebruikers van Geneanet beschikken over verschillende mogelijkheden om hun persoonlijke gegevens te verwijderen.


Gegevenscategorie
Verwijderingsmethode
Persoonlijke gegevensDe koppelingen om uw persoonlijke gegevens te beheren, te wijzigen en te verwijderen staan vermeld in de sectie ‘
Inzage en instelling van uw persoonlijke gegevens’ van onderhavig document. Indien u echter specifieke hulp nodig hebt om persoonlijke gegevens te verwijderen, kunt u uw verzoek om verwijdering indienen op het e-mailadres [email protected]. In dit verzoek moet u onder andere de exacte formulering vermelden van de gegevens zoals deze op de websites worden weergegeven, evenals de internetadressen (URL) van de webpagina’s die deze gegevens bevatten.
Voor zover u gegevens hebt gedeeld door uw openbare stamboom te delen, kan Geneanet de kopieën van de gegevens niet verwijderen die wellicht door andere Geneanet-leden zijn bewaard van wie het onderzoek parallellen vertoont met het uwe.
Bepaalde persoonlijke gegevens kunnen zijn opgenomen in de stamboom van andere Geneanet-leden. Deze gegevens kunnen uitsluitend door de eigenaar van deze stamboom worden verwijderd. Wij brengen de betreffende gebruiker op de hoogte van uw verzoek en controleren dat deze gegevens inderdaad zijn verborgen.
In de archieven aanwezige gegevensGeneanet heeft mogelijk officiële documenten in handen, afkomstig uit openbare archieven, die persoonlijke gegevens bevatten. Om de integriteit van deze archieven te waarborgen is Geneanet verplicht om deze documenten niet te wijzigen en als zodanig te bewaren.
U dient uw verzoek om verwijdering van de gegevens in archiefdocumenten te richten aan de entiteit die verantwoordelijk is voor de archivering, die als bron van deze documenten wordt vermeld.
Wij bestuderen verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens uit de raadpleegbare indexen van documenten die wij bewaren per geval en in overeenstemming met de wet.
Algemene bepalingenHoud er rekening mee dat er enige tijd kan verstrijken voordat uw persoonsgegevens uit onze back-upsystemen zijn verwijderd, nadat wij deze hebben verwijderd uit onze productie-, ontwikkelings-, analyse- en zoeksystemen.
Geneanet kan tevens bepaalde gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (met inbegrip van verzoeken van overheidsinstanties), om geschillen op te lossen, de veiligheid te waarborgen, fraude en misbruik te voorkomen en fiscale en andere verplichtingen na te komen.
Tot slot is Geneanet niet bij machte om de verwijderde gegevens te verwijderen uit webindexen, die deze blijven indexeren in zoekmachines (bijvoorbeeld Google of Bing). Hiertoe dient men contact op te nemen met de uitgevers van deze webservices, om te vragen om deze gegevens uit de webindexen te verwijderen.

Gegevensoverdracht

Stamboomonderzoek is grensoverschrijdend en het is mogelijk dat uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt. In geval van doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie verzekert Geneanet zich er te allen tijde contractueel van dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens aan dezelfde standaarden voldoet als de standaarden die in de Europese Unie gelden, met name via de toepassing van de door de Europese Commissie opgestelde standaardcontractbepalingen (EUR-Lex – 32021D0914 – NL – EUR-Lex (europa.eu)).

Wijziging van ons beleid inzake vertrouwelijkheid en bescherming van de privacy

Geneanet behoudt zich het recht voor op enig moment onderhavig document te wijzigen. Van eventuele substantiële wijzigingen zult u voorafgaand op de hoogte worden gebracht, via een e-mail of via de publicatie van een bericht op onze websites, zodat u de aangebrachte wijzigingen kunt bestuderen en bepalen of u onze services wilt blijven gebruiken.

Indien u niet akkoord gaat met een wijziging, kunt u uw account direct online verwijderen.

Wettelijke grondslag

Wij zijn verplicht om te preciseren met welke doeleinden wij uw persoonlijke gegevens verwerken en op basis van welke juridische grondslag wij dit doen. Geneanet baseert zich op een zeker aantal juridische gronden voor de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens.

  • Contractuele noodzaak – Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op grond van de contractuele noodzaak om een contract dat wij met u hebben uit te voeren: zo verwerken wij bijvoorbeeld uw creditcardgegevens wanneer u deze verstrekt om een Premium-abonnement te kopen.
  • Rechtmatige belangen – Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken op grond van onze rechtmatige belangen, met inbegrip van de verwerking van records en soortgelijke archiefgegevens afkomstig van derden, alsmede stamboomgegevens, in het kader van de uitvoering en verbetering van onze dienstverlening. Zo heeft Geneanet er bijvoorbeeld een rechtmatig belang in om uw inloggeschiedenis te begrijpen, om uw interactie met onze Services te kunnen evalueren. Wij hebben er tevens een rechtmatig belang in om interessante functies voor onze gebruikers te leveren en te ontwikkelen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de beveiliging van onze services te waarborgen en wij doen dit voor zover nodig is om uw rechtmatige belangen en onze rechtmatige belangen na te streven, door de beveiliging van onze services te verzekeren en door ons tegen fraude, spam en misbruik te beschermen.
  • Toestemming – Wanneer u hebt ingestemd met de verwerking van de gegevens, vormt deze toestemming de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt het recht op enig moment uw instemming in te trekken. We preciseren dat de intrekking van uw toestemming voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens niet van invloed is op de rechtmatigheid van de op uw toestemming gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens, voordat u deze toestemming introk.
  • Wettelijke verplichting – Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een van onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld als de wet ons dit voorschrijft.

Contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke

Het gebruik van uw gegevens en alle verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens worden beheer door Geneanet SAS. De contactgegevens van Geneanet zijn vermeld aan het eind van onderhavig document.

Het CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) is belast met het toezicht op de bescherming van persoonlijke gegevens in bestanden en geautomatiseerde verwerkingen. Elke gebruiker kan deze commissie inroepen met betrekking tot geconstateerde nalatigheden in de bescherming van zijn/haar persoonlijke gegevens. Het adres van de CNIL is Place de Fontenoy 3, TSA 80715, 75334 Parijs cedex 07, FRANKRIJK – telefoonnummer: +33 (0)1 53 73 22 22.

Geneanet heeft een Hoofd gegevensbescherming aangesteld, die tot taak heeft toe te zien op de bescherming van persoonsgegevens en de naleving van de wet binnen de onderneming.
Om contact met hem op te nemen kunt u een van onderstaande middelen gebruiken:

  • Per e-mail aan [email protected]
  • Per telefoon: +33 (0)1 42 74 40 30
  • Door ons te schrijven op onderstaand postadres: Geneanet – Rue de Vaugirard 165 bis – 75015 Parijs – Frankrijk

Om een snelle behandeling van uw verzoek te verzekeren, gelieve alle informatie te vermelden die nodig is om u eenvoudig te kunnen identificeren en met name uw e-mailadres.

Voor het laatst bijgewerkt op: 2 september 2021