Registers

Deel uw digitale registers !

Deel een oud register waarvan u beelden maakte om andere genealogen te helpen bij hun opzoekingen ! De foto's zijn uw bezit en u kan ze altijd wissen. Indien u geen foto's maakte van oude registers, kan u de gepubliceerde registers van andere leden indexeren !

Gezamenlijke indexatie

Genealogie is gebaseerd op samenwerken en delen. Wij vragen U daarom om deel te nemen aan de gemeenschappelijke indexatie. Er zijn documenten te indexeren op elk niveau : beginner of expert !