[voterslistforyea00bath_0] - Bathurst (Ontario, Canada) - Verkiezingslijsten | 1909 - 1909

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums