[AN Y4561A] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/03/1739 - 15/03/1739

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums