[AN Y4522] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/12/1735 - 31/12/1735

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums