[AN Y4002] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/10/1684 - 31/12/1684

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums