[AN Y4947A] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/01/1771 - 15/01/1771

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums