[AN Y4630] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/12/1744 - 31/12/1744

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums