[AN Y5261] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 22/08/1679 - 07/11/1684

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums