[AN Y3994B] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/09/1682 - 30/09/1682

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums