[AN Y4476] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/02/1732 - 15/02/1732

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums