[AN Y3960B] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/10/1667 - 31/12/1667

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums