[AN Y4886] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 16/02/1766 - 28/02/1766

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums