[AN Y4082B] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/10/1699 - 31/10/1699

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums