[Z/1h/371] - Paris (Paris, Frankrijk) - Opnameregisters gevangenis | 09/05/1758 - 18/09/1762

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums