[Z/1h/365] - Paris (Paris, Frankrijk) - Opnameregisters gevangenis | 19/10/1716 - 25/09/1725

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums