[AN Y3937] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/01/1656 - 30/06/1656

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums