[AN Y4926B] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 16/04/1769 - 30/04/1769

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums