[AN Y4927A] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/05/1769 - 15/05/1769

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums