[AN Y3938A] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/07/1656 - 30/09/1656

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums