[AN Y3954B] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/10/1664 - 31/12/1664

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums