[AN Y3989A] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/01/1681 - 28/02/1681

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums