[AN Y4274] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/06/1716 - 30/06/1716

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums