[AN Y4692A] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/02/1750 - 16/02/1750

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums