[AN P1529] - Finistère, Frankrijk - Register van wetten en gebruiken | 1682 - 1682

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums