[AN Y4777A] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/02/1757 - 15/02/1757

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums