[AN Y5088A] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 01/12/1781 - 15/12/1781

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums