[AN Y5010B] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 15/12/1775 - 31/12/1775

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums