[AN Y5102B] - Paris (Paris, Frankrijk) - Voogdijregisters | 16/02/1783 - 28/02/1783

Namen geïndexeerd op de pagina
Vertaling
In het register genoemde namen
Datums